Kamu İhalelerinde Yeni Ek Fiyat Farkı Geliyor -
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

Kamu İhalelerinde Yeni Ek Fiyat Farkı Geliyor

Bilindiği üzere geriye yönelik verilecek ek fiyat farkları ile ilgili olarak 7351 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak Kamu İhalelerinde “Ek Fiyat Farkı” verilebilmesi ile ilgili düzenleme yapıldı. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na geçici madde eklenerek yapılan bu düzenleme kapsamında ek fiyat farkı verilebilecek alım türlerini, ürün ve girdileri, ek fiyat farkı verilmesi veya sözleşmenin devri için idareye başvuru süreleri dahil ek fiyat farkına ve sözleşmelerin devrine ilişkin esas ve usulleri 24.02.2022 tarihli 31760 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ek fiyat farkı ile ilgili söz konusu düzenleme ile ilgili hesaplamalar ve ödemeler kamu idarelerince henüz tamamlanmadan hükümet tarafından yeni bir ek fiyat farkı ile ilgili hazırlanan kanun taslağı TBMM’den geçti ve Cumhurbaşkanlığı onayına sunuldu.

Birinci ek fiyat farkı ile ilgili düzenlemelerin özellikle son 1 yıllık dönemdeki yüksek fiyat artışlarını karşılamayacağı için ikinci bir ek fiyat farkı düzenlemesi yapılması; gerek kamu menfaati gerek se hakkaniyet açısından da uygun olmuştur.

Kamu ihaleleri için ikinci bir Ek Fiyat Farkı getiren söz konusu düzenlemeye göre;

  • Yeni ek fiyat farkı kapsamında 1/4/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler girmektedir.
  • 01/01/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için; ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilir, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı verilebilecektir (01/04/2022 tarihinden sonraki dönemde ek fiyat farkı verilebilmesi imkânı getirilmektedir).
  • Ek fiyat farkı, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için verilecektir.
  • Ek Fiyat farkı hesaplaması, 1/7/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı Haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek yapılacaktır.
  • Ek fiyat farkı için yüklenicinin başvuru yapma zorunluluğu vardır.
  • 1/1/2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmelerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar (bu oran dâhil) yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilir. Geçici 5 inci maddeye göre devredilen sözleşmeler için bu fıkra kapsamında fesih başvurusunda bulunulamaz.

Söz konusu ek fiyat farkı ile ilgili düzenlemenin uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin tespitine Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.