loader image
Danışmanlık Hizmetleri

İhale Danışmanlığı

İhale Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Detaylı Bilgi için:

  İhale Danışmanlığı

  İhale sürecinde ve sözleşmenin uygulanmasında kanun, yönetmeliklerin ve ilgili diğer mevzuatların doğru bir şekilde uygulanması mali, idari ve adli denetimlerin sağlanarak İdarelerimiz ve istekli firmalarımız için, ihtiyaç duydukları süre boyunca hazırlamış oldukları tüm ihale dosyalarında hukuki ve idari konularda destek alabilecekleri danışmanlık hizmetidir.

  Bu kapsamda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale kanunları ile ilgili olarak Danışmanlık Hizmetleri verilecektir. 

  İhale Danışmanlığı Kapsamındaki
  Tüm Hizmetlerimiz

  • Mevzuat değişikleri bir dosya olarak hazırlanıp elektronik olarak gönderilecektir.  
  • İhale İşlemleri ile ilgili sorulara  bilgi işlem alt yapısı üzerinden (mail üzerinden, telefon üzerinden, akıllı telefon uygulamaları, sistem üzerinden) cevap verilecektir. 
  • Kamu ihale Kurulunca alınan kararları inceleyerek İdarenin veya firmanın işine yarabilecek Kamu İhale Kurul Kararları analiz edilerek bilgilendirme sağlanacaktır.
  • Şikâyet veya itirazen şikâyete konu edilen ihaleleri ile ilgili varsa emsal Kamu İhale Kurulu Kararları bulunacak ve bu kararlar ile ilgili danışmanlık yapacaktır.
  • İhale İşlemleri İle İlgili Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Dosyalarının Hazırlanması İşlerinde Danışmanlık yapılacaktır. 
  • Belediye şirketlerinin kurulumunun yapılması, sözleşmelerinin hazırlanması, İdarenin Kamu ihale Kurumundan istisna alınması ilgili hususlarda danışmanlık yapılacaktır.
  Loading...