loader image
danışmanlık hizmetleri

Kamu Özel İşbirliği, Yatırım ve Finans Danışmanlığı

Kamu Özel İşbirliği, Yatırım ve Finans Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Detaylı Bilgi için:

  Kamu Özel İşbirliği, Yatırım ve Finans Danışmanlığı

  Kamu Özel İşbirliği uygulama ve finans modelleri ile ilgili  bu model ile gerçekleştirilmek istenen projelerin ele alınması, tartışılması, benzer uluslararası örneklerden istifade edilebilmesi, ulusal ve uluslararası boyutta analiz edilmesi, değerlendirme, bilgilendirme ve paylaşım ortamları oluşturulması ve işletmecilik hususlarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.   


  Sunulacak danışmanlık hizmeti kapsamında idare veya şirketlerin işletmecilik ve finansal yönetim  analizi yapılarak güçlü ve zayıf yönleri tespit edilecektir.  Sektördeki son gelişmeler ışığında fırsat ve tehditler değerlendirilerek. Tehditlere yönelik gerekli tedbirler önerilecek ve fırsatlardan nasıl yararlanılması gerektiği ile ilgili yatırım stratejileri belirlenecektir.  

   

  Kamu Özel İşbirliği, Yatırım ve Finans Danışmanlığı Kapsamındaki
  Tüm Hizmetlerimiz

  • Yapılacak çalışmalarda işletmelerin gelir ve gider analizleri yapılarak gelir artıcı ve gider azaltıcı tedbirler belirlenerek bununla ilgili bir eylem planı hazırlanacaktır. Hazırlanacak eylem planının izleme değerlendirilmesi yapılacaktır.
  • Yapılacak çalışmalarda işletmelerin finansal yönetimi analiz edilecek, likidite oranları, borçluluk oranları ve diğer finansal oranlar analiz edilerek riskli alanlar tespit edilerek bu risklerin azaltılması için gerekli tedbirler önerilecektir. İşletmelerin mali yapısının güçlendirilmesi için izlenecek stratejiler belirlenecektir.
   Tüm kamu ve özel sektör yatırımlarına ilişkin, yatırım koşullarının tesis edilmesini sağlamak üzere faaliyetler göstererek, yatırım koşullarını kolaylaştırmak hususunda danışmanlık yapmaktır.
  • Bütün KÖİ yatırımları ile ilgili tüm paydaşlara yüksek katma değer yaratmak ve nihayetinde bu yatırımlardan faydalanacak olan kullanıcılara üstün nitelikli hizmetinin sunulmasına katkıda bulunarak, yaşam standartlarını yükseltmek hususunda danışmanlık yapmaktır.
  • KÖİ projelerinin ile ilgili uluslararası en iyi örnekleri incelemek, ilgili uzman ve sektör paydaşlarından görüş ve değerlendirmeleri toplamak, bu doğrultuda tartışma, değerlendirme, bilgilendirme ve paylaşım ortamları oluşturmak, öneriler hazırlamak ve ilgili makam/paydaşlara sunmak/paylaşmak ve bu kapsamda gerçekleştirilecek benzer çalışmalara katılmak / katkıda bulunmak amacı doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.
  • KÖİ projelerine yönelik etkin finansman modelleri hakkında danışmanlık yapmaktır.
  • KÖİ projeleri için mevcut kanun ve yönetmelikler ile ihale-sözleşme dokümanlarının ışığında, uygulama ve işletme süreçleri ile bunun finansmanında etkin, kolaylaştırıcı ve sorunları çözücü mekanizmaların hayata geçirilebilmesi hususunda danışmanlık yapmaktır.
  • KÖİ projeleri için mimari tasarım aşaması ve çevre düzenlemesinden işletim organizasyonuna ve iş süreçlerinin tasarlanmasına kadar tüm aşamaların etkinlik içinde gerçekleştirilebilmesine yönelik danışmanlık yapmaktır.
  • KÖİ projeleri için kaliteli hizmet verilmesi, hizmet süreçlerinin etkin bir şekilde takip edilmesi/kontrol edilmesi, maliyetlerin izlenebilmesi/azaltılması, bilgi paylaşımının bilgi mahremiyeti ve gizliliği ilkelerine de uygun olarak gerçekleşebilmesi, her düzeyde yönetici için etkin karar destek altyapılarının sağlanması, sayısal hastane konseptine uygun bir bilişim altyapısının oluşturulabilmesine yönelik danışmanlık yapmaktır.
  • İşletmelerin bütçe yönetimi etkinleştirilecektir. 
  • Finansal ve maliyet muhasebe sisteminin kullanım durumu incelenecek ve etkinleştirilecektir.  
  • İşletmelerin gelir gider analizi yapılacak ve gelir artırıcı ve gider azaltıcı öneriler geliştirilecektir.  
  • İşletmelerin mali yapısının analiz edilecek ve güçlendirilecek tedbirler alınacaktır. 
  • Tedarik zinciri yönetimi etkin, ekonomik ve verimli duruma getirilecektir. 
  • Fiyatlandırma ve yatırım stratejilerinin sağlıklı çalıştırılması sağlanacaktır. 
  • Karlı alanlar için yatırım stratejileri oluşturulacaktır. 
  Loading...