loader image
danışmanlık hizmetleri

Kamu özel İşbirliği Danışmanlığı

Kamu Özel İşbirliği Danışmanlığı Hakkında Detaylı Bilgi için:

  Kamu Özel İşbirliği Danışmanlığı

  Kamu Özel İşbirliği uygulama ve finans modelleri ile ilgili  bu model ile gerçekleştirilmek istenen projelerin ele alınması, tartışılması, benzer uluslararası örneklerden istifade edilebilmesi, ulusal ve uluslararası boyutta analiz edilmesi, değerlendirme, bilgilendirme ve paylaşım ortamları oluşturulması ve işletmecilik hususlarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.   

  Kamu Özel İşbirliği Danışmanlığı Kapsamındaki
  Tüm Hizmetlerimiz

  • Tüm kamu ve özel sektör yatırımlarına ilişkin, yatırım koşullarının tesis edilmesini sağlamak üzere faaliyetler göstererek, yatırım koşullarını kolaylaştırmak hususunda danışmanlık yapmaktır.

  • Bütün KÖİ yatırımları ile ilgili tüm paydaşlara yüksek katma değer yaratmak ve nihayetinde bu yatırımlardan faydalanacak olan kullanıcılara üstün nitelikli hizmetinin sunulmasına katkıda bulunarak, yaşam standartlarını yükseltmek hususunda danışmanlık yapmaktır.

  • KÖİ projelerinin ile ilgili uluslararası en iyi örnekleri incelemek, ilgili uzman ve sektör paydaşlarından görüş ve değerlendirmeleri toplamak, bu doğrultuda tartışma, değerlendirme, bilgilendirme ve paylaşım ortamları oluşturmak, öneriler hazırlamak ve ilgili makam/paydaşlara sunmak/paylaşmak ve bu kapsamda gerçekleştirilecek benzer çalışmalara katılmak / katkıda bulunmak amacı doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

  • KÖİ projelerine yönelik etkin finansman modelleri hakkında danışmanlık yapmaktır.

  • KÖİ projeleri için mevcut kanun ve yönetmelikler ile ihale-sözleşme dokümanlarının ışığında, uygulama ve işletme süreçleri ile bunun finansmanında etkin, kolaylaştırıcı ve sorunları çözücü mekanizmaların hayata geçirilebilmesi hususunda danışmanlık yapmaktır.

  • KÖİ projeleri için mimari tasarım aşaması ve çevre düzenlemesinden işletim organizasyonuna ve iş süreçlerinin tasarlanmasına kadar tüm aşamaların etkinlik içinde gerçekleştirilebilmesine yönelik danışmanlık yapmaktır.

  • KÖİ projeleri için kaliteli hizmet verilmesi, hizmet süreçlerinin etkin bir şekilde takip edilmesi/kontrol edilmesi, maliyetlerin izlenebilmesi/azaltılması, bilgi paylaşımının bilgi mahremiyeti ve gizliliği ilkelerine de uygun olarak gerçekleşebilmesi, her düzeyde yönetici için etkin karar destek altyapılarının sağlanması, sayısal hastane konseptine uygun bir bilişim altyapısının oluşturulabilmesine yönelik danışmanlık yapmaktır.