loader image
Danışmanlık hizmetleri

Kamu İhaleleri Fiyat Pazar ve Rakip Analizleri

Arama Yap (0552-726-52-96 )

Her Problemin Arkasında Bir Fırsat Saklıdır
Şimdi Doğru Yerdesiniz

Kamu İhaleleri Fiyat Pazar ve Rakip Analizleri

İhale sonuçları ve diğer bilgi kaynakları üzerinden firma ürün ve hizmetlerinin fiyat ve pazar potansiyeli ve performansı ile ilgili bilgi ve veri desteği sağlanarak pazar ve fiyat analizleri yapılarak firmanızın ürün ve fiyat politikalarını en verimli şekilde oluşturması sağlanacaktır. Hazırladığımız çalışmalarla firmanızın kamu pazar payını en yükseğe çıkarmayı ve firmanız için yeni pazarlar oluşturmayı hedefliyoruz.

Rakip Analizi

 • İhale sonuçları ve diğer bilgi kaynakları üzerinden firma ürün ve hizmetlerinin fiyat ve pazar potansiyeli ve performansı ile ilgili bilgi ve veri desteği sağlanacaktır. 
 • İhale sonuçları ve diğer bilgi kaynakları üzerinden firma için rakip analizleri yapılacaktır.
 •  Sonuçlanan Alımlara Ait Fiyat Bilgileri,
 •  Sonuçlanan Alımlara Ait Firma Bilgileri ,
 • Yeni Yayımlanan İhale veya Doğrudan Temin Bilgiler,
 • Danışmanlık yapılan firmanın ürün ve hizmetleri ile ilgili pazar ve fiyat analizleri yapılarak yeni pazarlar ve fırsatlar hususunda rehberlik edilecektir. 
 • Sonuçlanan Alımlara Ait Fiyat Analizleri,
 • Sonuçlanan Alımlara Ait Tüketim Analizleri,
 • Sonuçlanan Alımlara Ait Firma Analizleri,
 • Danışmanlık yapılan firmanın faaliyet alanı ile ilgili olarak ihale, pazar, fiyat konularında izleme ve değerlendirme ve raporlama yapılacaktır. 

Kamu İhaleleri Fiyat, Pazar ve Rakip Analizleri Kapsamında 

Tüm Hizmetlerimiz

 • Güncel İhale Takibi ve Günlük Bilgilendirme: Firmanızın ilgi alanına giren Kamu İhale Bülteni veya DMO tarafından yayımlanan ihaleler veya diğer açık kaynaklardan yayımlanan ilanlar takip
  edilecek ve bu ihaleler ile ilgili bilgiler elektronik ortamda günlük olarak firmanızla paylaşılacaktır.
 • İhale Teklif Dosyalarının Hazırlanması: Güncel mevzuata hakim uzman ekibimizle ihale teklif dosyalarınız eksiksiz şekilde hazırlanacaktır.
 • İhale İşlemleri İle İlgili Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Dosyalarının Hazırlanması : Firmanın istekli olabileceği veya istekli sıfatına haiz olduğu ihaleler ile ilgili gerek idare nezdinde gerek Kamu İhale Kurumu nezdinde gerekse mahkemeler nezdinde yapacağı şikâyet, itirazen şikâyet veya aşırı düşük açıklama dosyalarınız uzman ekibimiz tarafından hazırlanacaktır.
 • Pazar Fiyat ve Rakip Analizleri: Firmanın ürün ve hizmetleri ile ilgili pazar ve fiyat analizleri yapılarak yeni pazarlar ve fırsatlar hususunda rehberlik edilecektir.
  a. Sonuçlanan Alımlara Ait Fiyat Analizleri
  b. Sonuçlanan Alımlara Ait Tüketim Analizleri
  c. Sonuçlanan Alımlara Ait Rakip Analizleri
 • Mevzuat Değişiklerinin İzlenmesi ve Bilgilendirme: Danışman firmanın ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak ihale, sosyal güvenlik, sağlık, tıbbi cihaz ve ilaç mevzuat değişiklerinin bir dosya olarak hazırlanıp elektronik olarak firmanızla paylaşılacaktır.
 • İhale İşlemlerinde Danışmanlık ve Mevzuat Sorularına Cevaplar: Bilgi işlem alt yapısı üzerinden (mail üzerinden, telefon üzerinden, akıllı telefon uygulamaları, sistem üzerinden) sorulan sorulara uzman ekibimiz tarafından cevap verilecektir.
 • Kamu İhale Kurulu Kararları Analiz ve Bilgilendirme: Kamu ihale Kurulunca alınan kararları aylık periyotlar halinde inceleyerek firmanın işine yarabilecek Kamu İhale Kurul Kararı’nı analiz ederek takip eden ay içerisinde elektronik olarak firmanıza gönderilecektir.
 • İzleme, Değerlendirme ve Raporlama: Firmanın faaliyet alanı ile ilgili olarak ihale, pazar, fiyat konularında izleme ve değerlendirme ve raporlama yapılacaktır.
 
Loading...