loader image
Danışmanlık hizmetleri

Kamu Kurumları için İhale Danışmanlığı

Arama Yap (0552-726-52-96 )

Her Problemin Arkasında Bir Fırsat Saklıdır
Şimdi Doğru Yerdesiniz

Kamu Kurumları için İhale Danışmanlığı

 • Belediyeler
 • Belediye Şirketleri
 • Su ve Kanalizasyon İdareleri
 • İl Özel İdareleri
 • Mahalli İdare Birlikleri
 • Yüksek Öğretim Kurumları
 • Sağlık Kurum ve Kuruluşları
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
 • Kalkınma Ajanları
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
 • 5018 Dışında Kalan Özel Bütçeli Kurumlar
 • Oda ve Birlikler

-Kamu Kurumlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ki tüm ihale süreçlerine yönelik sürecin tüm aşamalarında yılların kamu tecrübesine sahip uzman ekibimizle doğrudan destek sağlıyoruz.

Kamu kurumlarının ilgili mevzuatlara tam uyumunun sağlanması, yönetiminin daha etkin ihale getirilmesi ve muhasebe sisteminin düzenlenmesi, yeni kaynaklar oluşturması ve Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi kurumlar ile işlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi ile ilgili olarak Danışmanlık Hizmetleri vermekteyiz”.   

İDARELERE ÖZEL İHALE BAZINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ

İdarelerin ihtiyacına göre sadece tek bir ihale dosyası için ihale danışmanlık hizmeti sunulması işlerini kapsamaktadır. Bu çerçevede ihale sürecinde ihtiyacın ortaya çıkması aşamasından sözleşmenin imzalanmasına kadar sürecek olan tüm süreçte idareye ihale danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Kamu Kurumları İçin İhale Danışmanlığı Kapsamında 

Tüm Hizmetlerimiz

 • İhale İşlemlerinde Danışmanlık: Kurumuzun ihale süreçlerinin tüm aşamalarında uzman ekibimizle doğrudan destek sağlanacaktır.
 • Mevzuat Değişiklerinin İzlenmesi ve Bilgilendirme: İhale mevzuatı ile ilgili değişikler bir dosya olarak hazırlanıp elektronik olarak kurumunuza gönderilecektir.
 • İstisna Başvuruları ve İstisna Alımlarının Etkinleştirilmesi: Kurumuzun istisna alımları uzman ekibimiz tarafından düzenlenecektir.
 • Mevzuat Sorularına Cevaplar: Bilgi işlem alt yapısı üzerinden (mail üzerinden, telefon üzerinden, akıllı telefon uygulamaları, sistem üzerinden) sorulan sorulara uzman ekibimiz tarafından cevap verilecektir.
 • Emsal Kamu İhale Kurulu Kararlarının Bulunması ve Analizi: Kurumunuzun şikâyet veya itirazen şikâyete konu edilen ihaleleri ile ilgili varsa emsal Kamu İhale Kurulu Kararları bulanacaktır.
  • İhale İşlemleri İle İlgili Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Dosyalarının Hazırlanması İşlerinde Danışmanlık: Kurumunuzun yapmış olduğu ihaleler ile ilgili şikâyet ve itirazen şikâyet dosyalarının hazırlanmasında danışmanlık sağlanacaktır.
  • Piyasa Fiyat Araştırması Yapılması: Kurumunuzun satın almak isteği mal veya hizmetleri ile ilgili istenildiği takdirde daha önce sonuçlanmış ihale ve doğrudan temin bilgileri de kullanılarak piyasa fiyat araştırması yapılacaktır.
  • Tedarik Sistemin Analiz Edilmesi ve Etkinleştirilmesi: Kurumunuzun tedarik sistemi analiz edilerek daha etkin bir şekilde çalışması için önerilerde bulunulacaktır.
  • Depo, Stok ve Demirbaş Yönetim Danışmanlığı: Kurumunuzun depo, stok ve taşınır yönetim yapısı incelenecek ve daha etkin hale getirilmesi için danışmanlık yapılacaktır.
  • Eğitim: Sözleşme süresince Kurumunuzun ilgili personellerine 1 adet yüz yüze veya online eğitim verecektir.
   Eğitim kapsamı; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre oluşturulacak olup, Belediye’ye verilecek taslak eğitim konuları şunlardır;

   -İhale Süreçleri ve Aşamaları
   -Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili Genel Kavramlar ve İlgili Mevzuatlar
   -İhtiyaç tespiti ve Yaklaşık Maliyet Hesaplama
   -İhale dokümanının hazırlanması (Teknik, İdari Şartname ve Sözleşme tasarısı)
   -Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Ortak ve Özel Hükümler
   -Doğrudan Temin Süreci
   -Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme
   -İstisna Alımlar
   -Örnek KİK Kararlarının Tartışılması
   -Şikâyet Mekanizması konuları anlatılacaktır.

Eğitim konuları için ayrılacak saatler İdarenin ihtiyacı ve talebine göre oluşturulacak olup, eğitim konularında değişiklik yapılması mümkündür.

Loading...