loader image
Danışmanlık hizmetleri

Sağlık Sektörü Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri

Arama Yap (0552-726-52-96 )

Her Problemin Arkasında Bir Fırsat Saklıdır
Şimdi Doğru Yerdesiniz

Sağlık Sektörü Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri

Sağlık Sektörü ile ilgili yönetim, işletmecilik, finansal yönetim, pazar ve fiyat analizi ve araştırma hizmetleri verilmektedir.

Sağlık Sektöründe faaliyet gösteren firmalara yeni pazar alanları bulması ve fiyat stratejini daha sağlıklı yapması sağlanmaktadır.

Hastanelere işletmecilik ve finansal yönetim analizi yapılarak hastanenin güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmektedir. Sektördeki son gelişmeler ışığında fırsat ve tehditler değerlendirilerek. Tehditlere yönelik gerekli tedbirler önerilmekte ve fırsatlardan nasıl yararlanılması gerektiği ile ilgili stratejiler belirlenmektedir.

SİZE ÖZEL İHALE BAZLI DANIŞMANLIK HİZMETİ

Firmanızın ihtiyacına göre sadece tek bir İhale  için ihale danışmanlık hizmeti sunulması işlerini kapsamaktadır. Bu çerçevede ihale sürecinde Tüm ihale işlemleriniz ile sözleşmenin imzalanmasına kadar sürecek olan tüm süreçte uzman ekibimizle firmanızın ihale sürecini en verimli şekilde geçirmesini sağlıyoruz.

Sağlık Sektörü Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri Kapsamında 

Tüm Hizmetlerimiz

Tıbbi hizmetler ile ilgili olarak;
 • Hizmet sunumu ile ilgili iyileştirme ihtiyacı,
 • Hastanenin hizmet kalite standartlarına uyumu,
 • Hastane içi yerleşim düzeninin optimizasyonu,
 • Hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını karşılama durumu,
 • Klinisyen hekim başına poliklinik sayısı, cerrah başına ameliyat sayısı,  yatak doluluk oranı, yatak devir hızı gibi verimlik oranları incelerek benzer hastane veya sektör ile mukayeseler,
 • Tıbbi hizmetlerin verimliliği ve performansı analizi,
 • Laboratuvar, görüntüleme gibi alanların ekonomikliği ve verimliliği,
 • Verilen hizmetlerin tam olarak tahakkuk ettirilmesi  vb. yönlerden inceleme ve analiz yapılmaktadır.
İdari hizmetler ile ilgili olarak;
 • Hastanenin yönetim yapısının etkinliği,
 • Kamu kurumları ile ilişkilerin daha etkili bir şekilde yürütülmesi,
 • Kurumsal kimlik, marka ve tanıtım faaliyetlerinin yeterliliği,
 • İnsan kaynakları yönetiminin ve ücret sisteminin etkinliği, çalışanların verimliliği,
 • İletişim sisteminin etkinliği,
 • Hasta hakları , çalışan sağlığı ve güvenliğine uygun sistem durumu,
 • Hizmet kalite standartlarının uygulanması, vb. yönlerden inceleme ve analiz yapılmaktadır.
Mali hizmetler ile ilgili olarak;
 • Hastanenin bütçe yönetimi,
 • Finansal ve maliyet muhasebe sisteminin kullanım durumu,
 • Hastanenin gelir gider analizi,
 • Hastanenin mali yapısının analizi,
 • Tedarik Zinciri yönetiminin etkin, ekonomik ve verimliliği,
 • Fiyatlandırma ve yatırım stratejilerinin sağlıklı çalıştırılması, vb. yönlerden inceleme ve analiz yapılmaktadır.
Hasta Bakım, Otelcilik ve Teknik Hizmetler ile ilgili olarak;
 • Hastanenin hasta bakım hizmetlerinin yönetimi, etkinliği ve verimliliği,
 • Hastanenin otelcilik hizmetlerinin yönetimi, etkinliği ve verimliliği,
 • Hastanenin hasta bakım hizmetlerinin yönetimi, etkinliği ve verimliliği, vb. yönlerden inceleme ve analiz yapılmaktadır.
edilecek ve bu ihaleler ile ilgili bilgiler elektronik ortamda günlük olarak firmanızla paylaşılacaktır.
 • İhale Teklif Dosyalarının Hazırlanması: Güncel mevzuata hakim uzman ekibimizle ihale teklif dosyalarınız eksiksiz şekilde hazırlanacaktır.
 • İhale İşlemleri İle İlgili Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Dosyalarının Hazırlanması : Firmanın istekli olabileceği veya istekli sıfatına haiz olduğu ihaleler ile ilgili gerek idare nezdinde gerek Kamu İhale Kurumu nezdinde gerekse mahkemeler nezdinde yapacağı şikâyet, itirazen şikâyet veya aşırı düşük açıklama dosyalarınız uzman ekibimiz tarafından hazırlanacaktır.
 • Pazar Fiyat ve Rakip Analizleri: Firmanın ürün ve hizmetleri ile ilgili pazar ve fiyat analizleri yapılarak yeni pazarlar ve fırsatlar hususunda rehberlik edilecektir. a. Sonuçlanan Alımlara Ait Fiyat Analizleri b. Sonuçlanan Alımlara Ait Tüketim Analizleri c. Sonuçlanan Alımlara Ait Rakip Analizleri
 • Mevzuat Değişiklerinin İzlenmesi ve Bilgilendirme: Danışman firmanın ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak ihale, sosyal güvenlik, sağlık, tıbbi cihaz ve ilaç mevzuat değişiklerinin bir dosya olarak hazırlanıp elektronik olarak firmanızla paylaşılacaktır.
 • İhale İşlemlerinde Danışmanlık ve Mevzuat Sorularına Cevaplar: Bilgi işlem alt yapısı üzerinden (mail üzerinden, telefon üzerinden, akıllı telefon uygulamaları, sistem üzerinden) sorulan sorulara uzman ekibimiz tarafından cevap verilecektir.
 • Kamu İhale Kurulu Kararları Analiz ve Bilgilendirme: Kamu ihale Kurulunca alınan kararları aylık periyotlar halinde inceleyerek firmanın işine yarabilecek Kamu İhale Kurul Kararı’nı analiz ederek takip eden ay içerisinde elektronik olarak firmanıza gönderilecektir.
 • İzleme, Değerlendirme ve Raporlama: Firmanın faaliyet alanı ile ilgili olarak ihale, pazar, fiyat konularında izleme ve değerlendirme ve raporlama yapılacaktır.
Loading...