loader image
Danışmanlık hizmetleri

Sağlık Sektörü Danışmanlığı

Başlık metninizi buraya ekleyin

Sağlık Sektörü ile ilgili yönetim, işletmecilik, finansal yönetim, pazar ve fiyat analizi ve araştırma hizmetleri verilmektedir. 

Sağlık Sektöründe faaliyet gösteren firmalara yeni pazar alanları bulması ve fiyat stratejini daha sağlıklı yapması sağlanmaktadır. 

Başlık metninizi buraya ekleyin

Sağlık Sektörü ile ilgili yönetim, işletmecilik, finansal yönetim, pazar ve fiyat analizi ve araştırma hizmetleri verilmektedir. 

Sağlık Sektöründe faaliyet gösteren firmalara yeni pazar alanları bulması ve fiyat stratejini daha sağlıklı yapması sağlanmaktadır. 

Sağlık Sekötörü Danışmanlığı Kapsamındaki
Tüm Hizmetlerimiz

Tıbbi hizmetler ile ilgili olarak;
 • Hizmet sunumu ile ilgili iyileştirme ihtiyacı,  
 • Hastanenin hizmet kalite standartlarına uyumu,
 • Hastane içi yerleşim düzeninin optimizasyonu,
 • Hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını karşılama durumu,
 • Klinisyen hekim başına poliklinik sayısı, cerrah başına ameliyat sayısı,  yatak doluluk oranı, yatak devir hızı gibi verimlik oranları incelerek benzer hastane veya sektör ile mukayeseler,
 • Tıbbi hizmetlerin verimliliği ve performansı analizi,
 • Laboratuvar, görüntüleme gibi alanların ekonomikliği ve verimliliği,
 • Verilen hizmetlerin tam olarak tahakkuk ettirilmesi  vb. yönlerden inceleme ve analiz yapılmaktadır.

İdari hizmetler ile ilgili olarak;
 • Hastanenin yönetim yapısının etkinliği,
 • Kamu kurumları ile ilişkilerin daha etkili bir şekilde yürütülmesi,
 • Kurumsal kimlik, marka ve tanıtım faaliyetlerinin yeterliliği,
 • İnsan kaynakları yönetiminin ve ücret sisteminin etkinliği, çalışanların verimliliği,
 • İletişim sisteminin etkinliği,
 • Hasta hakları , çalışan sağlığı ve güvenliğine uygun sistem durumu,
 • Hizmet kalite standartlarının uygulanması, vb. yönlerden inceleme ve analiz yapılmaktadır.

Mali hizmetler ile ilgili olarak;
 • Hastanenin bütçe yönetimi,
 • Finansal ve maliyet muhasebe sisteminin kullanım durumu,
 • Hastanenin gelir gider analizi,
 • Hastanenin mali yapısının analizi,
 • Tedarik Zinciri yönetiminin etkin, ekonomik ve verimliliği,
 • Fiyatlandırma ve yatırım stratejilerinin sağlıklı çalıştırılması, vb. yönlerden inceleme ve analiz yapılmaktadır.

Hasta Bakım, Otelcilik ve Teknik Hizmetler ile ilgili olarak;
 • Hastanenin hasta bakım hizmetlerinin yönetimi, etkinliği ve verimliliği,
 • Hastanenin otelcilik hizmetlerinin yönetimi, etkinliği ve verimliliği,
 • Hastanenin hasta bakım hizmetlerinin yönetimi, etkinliği ve verimliliği, vb. yönlerden inceleme ve analiz yapılmaktadır.

Sağlık ve Sosyal Güvenlik  Danışmanlığı Kapsamındaki
Tüm Hizmetlerimiz

 • Sağlık  ve Sosyal güvenlik sistemlerinin kurulması, revize edilmesi ve etkinleştirilmesi  ilgili danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.  
 • Aile hekimliği, acil sağlık, ağız ve diş sağlığı, evde sağlık, hastane hizmetlerine ilişkin hizmet verilmesi ile  hastanecilik hizmet sunumu,  hastanelerin finansman ve harcamalarını, hastane mevzuat ve yönetimi vb. konularda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.  
 • İlaç harcamalarının finansmanını, geri ödeme uygulamaları, mevzuatı,  fiyatlandırılması ve analizi konularında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
 • Tıbbi cihaz harcamalarının finansmanı, geri ödeme uygulamaları, fiyatlandırılması, tıbbi cihazların fiyatlarının yıllar itibariyle analizi vb. konularında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
 • Tıbbi laboratuvar hizmetlerinin harcamaları,  finansmanı, geri ödeme uygulamaları, fiyatlandırılması, tıbbi cihazların fiyatlarının yıllar itibariyle analizi vb. konularında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
 • Tıbbi görüntüleme hizmetlerinin harcamaları,  finansmanı, geri ödeme uygulamaları, fiyatlandırılması, tıbbi cihazların fiyatlarının yıllar itibariyle analizi vb. konularında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

 

Loading...