Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

3 Ekim 2022’den İtibaren Bütün İhaleler E-İhale Olarak Yapılacak

İçindekiler

Bilindiği gibi Kamu İhale Kurumu daha önce yaptığı düzenlemeler 1 Ağustos 2022’den itibaren eşik değerin yarısına kadar olan açık ihalelerin e-ihale olarak yapılmasını zorunlu tutmuştu.  Kamu İhale Kurumu ayrıca 3 Ekim 2022’den itibaren ise bütün ihalelerin E-ihale olarak yapılmasının zorunlu olacağını bildirmişti.

Buna göre 3 Ekim 2022 Pazartesi gününden itibaren bütün ihaleler elektronik olarak yapılacaktır. Kamu İhale Kurumu konu ile duyuru yayımlayarak; 18/05/2022 tarihli ve 31839 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, ilanı/duyurusu 03/10/2022 tarihi veya sonrasında yapılan tüm açık ihaleler ile 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerin, elektronik ihale (E-ihale) yöntemi ile yapılmasının zorunlu olacağı hükme bağlanmıştır. Bu itibarla idarelerin EKAP üzerinden yürüttükleri ihalelere ilişkin işlemlerde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmelerini gerek idarelerin gerekse isteklilerin bu duruma hazırlıklı olmalarını istedi.

Buna göre;

1- İhale dokümanı bu değişikliklerden önceki uygulama yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ihale ilanı hazırlanmamış yahut davet yapılmamış olan; tüm açık ihaleler ile 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ve E- ihale yöntemi kullanılmayan ihalelerinin onayları 02/10/2022 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Söz konusu ihale işlemlerinden gerekli olanların 03/10/2022 tarihi itibarı ile yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar yapılması ve ihale dokümanlarının 03/10/2022 tarihi itibari ile yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir.

2- Ön Yeterlik/İhale dokümanı, yürürlükteki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları en son 30/09/2022 günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç 29/09/2022 günü saat 14:00’e kadar tamamlanması zorunludur.

3- Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 30/09/2022 tarihi itibari ile Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış ve E-ihale yöntemi kullanılmayan tüm ihalelere ilişkin ihale ilanları iade edilecektir.

4- 29/09/2022 tarihi saat: 14:00’dan 03/10/2022 tarihine kadar elektronik ihale yöntemi kullanılmayan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir.

5- 03/10/2022 tarihi saat: 08:00’dan itibaren elektronik ihale yöntemi kullanılmayan ihalelere ilişkin ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacaktır.

6- Elektronik ihale yöntemi kullanılan ihaleler ile istisna ve kapsam dışı olarak yapılan ihalelere ilişkin işlemler yukarıda belirtilen hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir.

7- Sistemde yapılacak mevzuat uyumu, bakım ve test çalışmaları sebebiyle tüm EKAP uygulamaları 02/10/2022 tarihi saat 21:00 itibarıyla bakıma alınacaktır. Sistemin 03/10/2022 tarihi saat 08:00 itibarıyla açılması planlanmaktadır.

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi / Akademisyen 

 

Online Kamu İhale Eğtimleri

Ofline Kamu İhale Eğtimleri

Firmalar İçin Kamu İhale Danışmanlığı

Kamu Kurumları İçin Kamu İhale Danışmanlığı