Kamu Kurumları İçin Kamu İhale Danışmanlığı

Neden Kamu Kurumları İçin Kamu İhale Danışmanlığı ?

Kurumunuzun kamu ihale süreçlerinde tüm iş ve işlemlerinin kamu ihale mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlara tam uyumunun sağlanması, Sayıştay denetimlerine hazırlanması, Ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplamalarının yapılması, İstisna alımlarının düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulan diğer tüm hususlarda uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız.

Kamu Kurumları İçin Kamu İhale Danışmanlığı İle;

Kamu ihalelerinin hukuki sorumluluğunu taşıyan kamu personelinin zorlu satın alma süreçlerinde ihale sürecinin hukuki eksiklikler sebebiyle uzaması ve sözleşme süreçlerinde yüklenicilerle uyuşmazlıkların yaşanması gibi problemler ciddi kamu zararlarını ortaya çıkarabilmektedir. Ortaya çıkan bu zararlar kurumunuza ve ilgili personelinize olası denetimlerde ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Bu gibi sorunların önüne kalıcı olarak geçmek adına uzman ekibimizle gerekli desteği vermek için hazırız.

Kurumunuzun hazırlayacağı ihalelerde ihtiyaç tespitinin oluşturulması aşamasından sözleşme ve iş kabul aşamasına kadar tüm ihale süreçlerinin güncel mevzuatlara uygun olarak yönetilmesi adına gerekli idari ve hukuki desteği yılların kamu tecrübesiyle donanımlı uzman ekibimizle sürekli olarak sağlamaktayız.

Kamu Kurumlar İçin Kamu İhale Danışmanlığı Kapsamında Tüm Hizmetlerimiz

 • İhale İşlemlerinde Danışmanlık: Kurumunuzun ihale süreçlerinin tüm aşamalarında uzman ekibimizle doğrudan destek sağlanacaktır.
 • Sayıştay Danışmanlığı: Kurumunuzun Sayıştay’ın görev alanı açısından mali işlemleri incelecek ve işlemlerin mevzuata uygun yapılması hususunda danışmanlık yapılacaktır.
 • Mevzuat Değişiklerinin İzlenmesi ve Bilgilendirme: İhale mevzuatı ile ilgili güncel değişikler bir dosya olarak hazırlanıp elektronik olarak kurumunuza gönderilecektir. Güncellenen mevzuat doğrultusunda kurumunuzun alması gereken tedbirler ilgili personelinize bildirilecektir.
 • Ek ve Artırımlı Fiyat Farkı Hesaplamalarının Yapılması: Kurumunuzun 4735 Sayılı kanun Geçici 5. ve 6. Maddesi kapsamında ödemesi gereken ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplamaları ilgili uzmanlarımız tarafından güncel mevzuat doğrultusunda hazırlanacaktır.
 • İstisna Başvuruları ve İstisna Alımlarının Etkinleştirilmesi: Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu faaliyet alanlarında Kamu ihale Kurumu’ndan istisna alması ile ilgili danışmanlık yapılacaktır. Kurumunuzun 3-g istisna alımları kapsamındaki iş ve işlemlerinin daha etkin yapılabilmesi ve mevzuata uyumu konusunda çalışmalar yapılacaktır.
 • Mevzuat Sorularına Cevaplar: Bilgi işlem alt yapısı üzerinden (mail üzerinden, telefon üzerinden, akıllı telefon uygulamaları üzerinden) uzman ekibimiz tarafından ilgili personelinizin mevzuat ile ilgili sorularına cevap verilecektir.
 • Emsal Kamu İhale Kurulu Kararlarının Sunulması ve Analizi: Kurumunuzun şikâyet veya itirazen şikâyete konu edilen ihaleleri ile ilgili varsa emsal Kamu İhale Kurulu Kararları sunulacaktır.
 • İhale İşlemleri İle İlgili Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Dosyalarının Hazırlanması İşlerinde Danışmanlık: Kurumunuzun yapmış olduğu ihaleler ile ilgili şikâyet ve itirazen şikâyet dosyalarının hazırlanmasında danışmanlık sağlanacaktır.
 • Piyasa Fiyat Araştırması Yapılması: Kurumunuzun satın almak isteği mal veya hizmetleri ile ilgili istenildiği takdirde daha önce sonuçlanmış ihale ve doğrudan temin bilgileri de kullanılarak piyasa fiyat araştırması yapılacaktır.
 • Tedarik Sistemin Analiz Edilmesi ve Etkinleştirilmesi: Kurumunuzun tedarik sistemi analiz edilerek daha etkin bir şekilde çalışması için önerilerde bulunulacaktır.
 • Depo, Stok ve Demirbaş Yönetim Danışmanlığı: Kurumunuzun depo, stok ve taşınır yönetim yapısı incelenecek ve daha etkin hale getirilmesi için danışmanlık yapılacaktır.

Eğitim: Sözleşme süresince Kurumunuzun ilgili personellerine 1 adet yüz yüze veya online eğitim verilecektir.

Eğitim konuları; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara bağlı çıkartılan 2. ve 3. Mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır. Kurumunuzun eğitim talebi halinde kurumunuzun ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim konuları ve saatleri belirlenip kurumunuza özel hazırlanan ders programı doğrultusunda eğitim hizmeti sunulacaktır.

Eğitim Konuları

 • Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme
 • Kamu İhale Mevzuatı Ortak Hükümler
 • Genel Bilgiler; İhale Süreçleri ve Aşamaları
 • Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili Genel Kavramlar ve İlgili Mevzuatlar
 • Yapım İşleri̇ İhaleleri̇ Özel Hükümleri
 • Hizmet Alımı İhaleleri̇ Özel Hükümleri
 • Mal Alımı İhaleleri̇ Özel Hükümleri
 • Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Savunma İstenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Sözleşme İşlemleri
 • 4735 Sayılı Kanun Geçici 5. Ve 6. Madde Esasları ve Hesaplamalar
 • Doğrudan Temin Süreci
 • İstisna Alımlar
 • Kamu İhalelerinde Şikâyet Mekanizması
 • Emsal KİK Kararlarının Tartışılması
 • Muayene Kabul ve Hakediş İşlemleri
 • 4735 Sayılı kanun Geçici 5 ve 6 ncı Madde Sözleşmenin feshine ilişkin Uygulanmalar
 • 4735 Sayılı kanun Geçici 5 ve 6 ncı Madde Fiyat farkı, ek fiyat farkı, artırımlı fiyat farkı Mevzuat, Uygulama Örnekleri ve Hesaplamalar
 • Belediye şirketlerinin Kamu İhale mevzuatı açısından Hukuki durumu ve İstisna Alımlar

Hizmet Verdiğimiz Kurum ve Kuruluşlar

 • Özel Sektör Firmaları
 • Belediyeler
 • Belediye Şirketleri
 • Su ve Kanalizasyon İdareleri
 • İl Özel İdareleri
 • Mahalli İdare Birlikleri
 • Yüksek Öğretim Kurumları
 • Vakıf Üniversiteleri
 • Sağlık Kurum ve Kuruluşları
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
 • Kalkınma Ajanları
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
 • 5018 Dışında Kalan Özel Bütçeli Kurumlar
 • Oda ve Birlikler