Belediye Şirketleri İçin İhale Danışmanlığı

Belediye Şirketleri İhale Danışmanlığı

Belediye Şirketleri İhale Danışmanlığı Hizmeti

Belediye şirketinin kamu ihale süreçlerinde tüm iş ve işlemlerinin kamu ihale mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlara tam uyumunun sağlanması, Sayıştay denetimlerine hazırlanması, Ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplamalarının yapılması, İstisna alımlarının düzenlenmesi ve ihtiyaç duyulan diğer tüm hususlarda uzman ekibimizle her zaman yanınızdayız.

Neden Belediye Şirketleri İhale Danışmanlığı?

Kamu ihalelerinin hukuki sorumluluğunu taşıyan belediye şirket personelinin zorlu satın alma süreçlerinde ihale sürecinin hukuki eksiklikler sebebiyle uzaması ve sözleşme süreçlerinde yüklenicilerle uyuşmazlıkların yaşanması gibi problemler ciddi kamu zararlarını ortaya çıkarabilmektedir. Ortaya çıkan bu zararlar kurumunuza ve ilgili personelinize olası denetimlerde ciddi sorumluluklar yüklemektedir. Bu gibi sorunların önüne kalıcı olarak geçmek adına uzman ekibimizle gerekli desteği vermek için hazırız.

Belediye Şirketleri İhale Danışmanlığı Süreci

Belediye şirketinin hazırlayacağı ihalelerde ihtiyaç tespitinin oluşturulması aşamasından sözleşme ve iş kabul aşamasına kadar tüm ihale süreçlerinin güncel mevzuatlara uygun olarak yönetilmesi, Belediye Şirketinin istekli olduğu ihalelerde mevzuat kaynaklı sebepler ile ihale dışı kalmasının önlenmesi adına gerekli idari ve hukuki desteği yılların kamu tecrübesiyle donanımlı uzman ekibimizle sürekli olarak sağlamaktayız.

Belediye Şirketleri İhale Danışmanlığı Kapsamında Tüm Hizmetlerimiz

 • İhale İşlemlerinde Danışmanlık: Belediye Şirketinin ihale süreçlerinin tüm aşamalarında uzman ekibimizle doğrudan destek sağlanacaktır.
 • Sayıştay Danışmanlığı: Belediye Şirketinin Sayıştay’ın görev alanı açısından mali işlemleri incelecek ve işlemlerin mevzuata uygun yapılması hususunda danışmanlık yapılacaktır.
 • Mevzuat Değişiklerinin İzlenmesi ve Bilgilendirme: İhale mevzuatı ile ilgili güncel değişikler bir dosya olarak hazırlanıp elektronik olarak Belediye Şirketine gönderilecektir. Güncellenen mevzuat doğrultusunda Belediye Şirketinin alması gereken tedbirler ilgili personelinize bildirilecektir.
 • Ek ve Artırımlı Fiyat Farkı Hesaplamalarının Yapılması: Belediye Şirketinin 4735 Sayılı kanun Geçici 5. ve 6. Maddesi kapsamında ödemesi gereken ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplamaları ilgili uzmanlarımız tarafından güncel mevzuat doğrultusunda hazırlanacaktır.
 • İstisna Başvuruları ve İstisna Alımlarının Etkinleştirilmesi: Belediye Şirketinin ihtiyaç duyduğu faaliyet alanlarında Kamu ihale Kurumu’ndan istisna alması ile ilgili danışmanlık yapılacaktır. Kurumunuzun 3-g istisna alımları kapsamındaki iş ve işlemlerinin daha etkin yapılabilmesi ve mevzuata uyumu konusunda çalışmalar yapılacaktır.
 • Mevzuat Sorularına Cevaplar: Bilgi işlem alt yapısı üzerinden (mail üzerinden, telefon üzerinden, akıllı telefon uygulamaları üzerinden) uzman ekibimiz tarafından ilgili personelinizin mevzuat ile ilgili sorularına cevap verilecektir.
 • Emsal Kamu İhale Kurulu Kararlarının Sunulması ve Analizi: Kurumunuzun şikâyet veya itirazen şikâyete konu edilen ihaleleri ile ilgili varsa emsal Kamu İhale Kurulu Kararları sunulacaktır.
 • İhale İşlemleri İle İlgili Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Dosyalarının Hazırlanması İşlerinde Danışmanlık: Belediye Şirketinin yapmış olduğu ihaleler ile ilgili şikâyet ve itirazen şikâyet dosyalarının hazırlanmasında danışmanlık sağlanacaktır.
 • Piyasa Fiyat Araştırması Yapılması: Belediye Şirketinin satın almak isteği mal veya hizmetleri ile ilgili istenildiği takdirde daha önce sonuçlanmış ihale ve doğrudan temin bilgileri de kullanılarak piyasa fiyat araştırması yapılacaktır.
 • Tedarik Sistemin Analiz Edilmesi ve Etkinleştirilmesi: Belediye Şirketinin tedarik sistemi analiz edilerek daha etkin bir şekilde çalışması için önerilerde bulunulacaktır.
 • Depo, Stok ve Demirbaş Yönetim Danışmanlığı: Belediye Şirketinin depo, stok ve taşınır yönetim yapısı incelenecek ve daha etkin hale getirilmesi için danışmanlık yapılacaktır.

Eğitim: Sözleşme süresince Belediye Şirketinin ilgili personellerine 1 adet yüz yüze veya online eğitim verilecektir.

Eğitim konuları; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara bağlı çıkartılan 2. ve 3. Mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır. Belediye Şirketinin eğitim talebi halinde Belediye Şirketinin ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim konuları ve saatleri belirlenip Belediye Şirketine özel hazırlanan ders programı doğrultusunda eğitim hizmeti sunulacaktır.

Eğitim Konuları

 • Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme
 • Kamu İhale Mevzuatı Ortak Hükümler
 • Genel Bilgiler; İhale Süreçleri ve Aşamaları
 • Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili Genel Kavramlar ve İlgili Mevzuatlar
 • Yapım İşleri̇ İhaleleri̇ Özel Hükümleri
 • Hizmet Alımı İhaleleri̇ Özel Hükümleri
 • Mal Alımı İhaleleri̇ Özel Hükümleri
 • Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Savunma İstenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Sözleşme İşlemleri
 • 4735 Sayılı Kanun Geçici 5. Ve 6. Madde Esasları ve Hesaplamalar
 • Doğrudan Temin Süreci
 • İstisna Alımlar
 • Kamu İhalelerinde Şikâyet Mekanizması
 • Emsal KİK Kararlarının Tartışılması
 • Muayene Kabul ve Hakediş İşlemleri
 • 4735 Sayılı kanun Geçici 5 ve 6 ncı Madde Sözleşmenin feshine ilişkin Uygulanmalar
 • 4735 Sayılı kanun Geçici 5 ve 6 ncı Madde Fiyat farkı, ek fiyat farkı, artırımlı fiyat farkı Mevzuat, Uygulama Örnekleri ve Hesaplamalar
 • Belediye şirketlerinin Kamu İhale mevzuatı açısından Hukuki durumu ve İstisna Alımlar