3-(g) İstisnalarının Alınması Danışmanlığı

Belediye Şirketleri İstisna Alımı

Belediye Şirketleri İstisna Alımı Danışmanlığı

Bilindiği üzere 4734 sayılı Kanunun 3. üncü maddesinin (g) bendine göre aynı kanunun 2. maddesinin (b) ve (d) bentlerinde bahsi geçen kuruluşların ana faaliyetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına yapacakları alımlarında, yaklaşık maliyeti 33.494,082-TL’yi  (01.02.2021-31.01.2022 dönemi için) aşmayan işleri için ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu kanuna tabi olmadan kendi istisna satın alma yönetmeliklerini oluşturarak ihale süreçlerini daha efektif olarak yürütmeleri mümkündür.

Neden Belediye Şirketleri İstisna Alımı Danışmanlığı?

Kamu İhale Kurumuna yapılacak istisna taleplerinde başvuru şekli ve yapılan açıklamalar kadar Kamu İhale Kurumunun talep edilen istisnaya bakış açısının bilinmesi istisna taleplerinin olumlu sonuçlanması açısından oldukça önem arz etmektedir.

Belediye Şirketleri İstisna Alımı Süreç Yönetimi

Yılların tecrübesiyle donanımlı uzman kadromuz ile emsal istisna kararları ışığında kurumuzun ihtiyacı olan istisna başvurularınızın hazırlanmasını, istisna ihale süreçlerinizin  yürütülmesinde gerekli yönetmeliklerin oluşturulmasını ve kurumunuzun istisna ihale süreçlerinde tüm ihtiyaçlarının yerine getirilmesini sağlamaktayız.