AGUSTOS 1000 × 866 piksel 18
Bir Soru Bir Cevap Kamu İhale Kanunu

Kamu İhaleleri Açısından 2022 Yılı SGK ve Vergi Borcu Sınırları

İçindekiler

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereği belli limitlerin üzerinde SGK ve Vergi borcu olan kişiler ihale dışında bırakılmaktadırlar.

İhaleye katılan istekliler SGK ve Vergi borcu olmadığına ilişkin taahhütnameyi teklif mektuplarının ikinci maddesinde vermektedirler. Sözleşme imzalamaya davet edilen firmalar, sözleşme aşamasında söz konusu belgeleri idarelere sunmak zorundadırlar. SGK borcu sınırı her sene brüt asgari ücret ile orantılı olarak değişmektedir. Vergi borcu sınırı ise Yönetmeliklerde düzenlenmiş olup uzun yıllardır sabittir.

Kamu İhale Tebliği 17/3.1.2 ve 17/3.1.3 maddelerinde belirtilen SGK borç limitlerini hesaplamak için; aşağıdaki 2 parametre gerekmektedir.

2022 prime esas aylık kazanç üst sınırı= 37.530,00 TL

2022 yılı aylık brüt asgari ücret tutarı = 5.004,00 TL

Bu değerlere göre SGK ve Vergi borcu Sınırları 2022 yılı için aşağıdaki gibidir;

 

Mehmet ATASEVER

Kamu İhale Kurulu Eski Üyesi/ Akademisyen

 

FİRMA ÖZELLİĞİ                                                                                                                                               BORÇ SINIRI
4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olmayan Tüzel Kişi) 2022 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 3

112.590,00 TL

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olan Tüzel Kişi) 2022 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 6

225.180,00 TL

4-a ve 4-c Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Tüzel Kişi ve Sadece 4-a Kapsamındaki Sigortalılar İçin) 2022 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 3

112.590,00 TL

4-a ve 4-c Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Tüzel Kişi ve Sadece 4-c Kapsamındaki Sigortalılar İçin 2022 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 3

112.590,00 TL

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Alt İşvereni olmayan Gerçek Kişi ve 4-b Kapsamında Sigortalısı)2022 prime esas aylık kazanç üst sınırı * 3

112.590,00 TL

4-a Kapsamında Sigortalı Çalıştıran (Gerçek Kişi ve 4-b Kapsamında Sigortalısı / 4-b Sigortalılığı İçin 2022 yılı aylık brüt asgari ücret * 3

15.012,00 TL

4-b Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlüsü ve Genel Sağlık Sigortası 2022 yılı aylık brüt asgari ücret * 3

15.012,00 TL