İndirim!

2002-2019 DÖNEMİ TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜ ANALİZİ VE 2023 VİZYONU

100.00

Kategoriler:

Açıklama

“2002-2019 Dönemi Türkiye İlaç Sektörü Analizi ve 2023 Vizyonu” kitabında, Türkiye ilaç sektörü, sektörü etkileyen gelişmeler, pazar ve harcama yapısını farklı perspektiflerden analiz eden ve 2023 vizyonu oluşturan bir çalışma yapılmıştır. Çalışma ile 2003 yılından itibaren izlenen politikalar neticesinde Türkiye’de ilaç sektörünün nasıl geliştiği, finansmanı ve ilaca yapılan harcamaların detaylı analizi yapılarak, sektörün mevcut durumu, stratejisi, hedefleri incelenmiş ve 2023 vizyonu oluşturulmaya çalışılmıştır. İlaç pazar ve harcamaları 2002 yılı ile 2019 yılları ve arasındaki döneme ilişkin yapılmıştır.

Çalışma yedi temel bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde: Türkiye Sağlık Sistemi ve 2003 yılı öncesinin değerlendirilmesi yapılmış, Türkiye sağlık sisteminde sağlanan gelişmelere ana hatlarıyla yer verilmiş ve sağlık harcamalarının gelişimi ve sağlık hizmet memnuniyeti anlatılmıştır.

İkinci bölümde: İlaç sektörünün yapısı ve özellikleri, Dünya, Avrupa ve Türkiye ilaç sektörü incelenmiştir.

Üçüncü bölümde: Türkiye’de ilaç finansmanı, kamu ilaç bütçesinin oluşturulması, fiyatlandırma ve geri ödeme sistemi anlatılmıştır.

Dördüncü bölümde: Bu bölümde ilaç sektöründe global dış ticaret rakamları ile Türkiye’nin ilaç sektörü dış ticaret durumu yıllar itibarıyla ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Beşinci bölümde: Türkiye’deki ilaç pazarı ve harcamalarının gelişimi yıllar itibarıyla, finansmanı sağlayanlara, sağlık hizmet sunucularına ve fonksiyonlarına göre nominal ve reel rakamlarla mukayeseli olarak incelenmiş, grafiklerle desteklenmiştir. Ayrıca ilaç harcamalarının GSYH, sağlık harcamaları, faiz dışı kamu harcamaları ve vergi gelirleri ile mukayeseleri yapılmıştır.

Altıncı bölümde: Türkiye’deki ilaç pazarı, harcamaları, tüketimi, fiyat ve serbest eczane analizi yapılmış ve OECD ülkeleri ile mukayese edilmiştir.

Yedinci bölümde: Türkiye ilaç sektörü için 2023 vizyonu oluşturulmaya çalışılmış, kamunun yönlendirme kapasitesi, ilaç sektöründe ar-ge, iş ve girişim ekosistem, kümelenme, üretimin geliştirilmesi, ihracatın desteklenmesi, biyoteknolojik ilaç üretimi incelenmiş ve Türkiye ilaç sektörü 2023 vizyon hedefleri oluşturulmuştur.

Özet olarak bu çalışmada; 2003 yılından itibaren Türkiye sağlık sisteminin ve sağlık harcamalarının gelişimini (1. Bölüm), İlaç sektörünün Dünyada, Avrupada ve Türkiye’deki durumunun değerlendirilmesini (2. Bölüm), Türkiye’de ilaç finansmanı,fiyatlandırma ve geri ödemesi sistemini (3. Bölüm), ilaç sektöründe dış ticaret rakamlarını (4. Bölüm), Türkiye ilaç pazar ve harcamalarının gelişimini (5. Bölüm), ilaç sektör analizini (6. Bölüm) ve Türkiye ilaç sektörü 2023 vizyonunu (7. Bölüm) bulmak mümkündür.

Ek bilgi

Yazar

Mehmet Atasever

Sayfa Sayısı

300

Basım Yılı

2019

Basım Sayısı

1

İç Sayfa Özellikleri

1.Hamur Kağıt

Kitap Dili

Türkçe

ISBN Numarası

978-605-784-680-8