Firmalar İçin Kamu İhale Eğitimleri

Firmalar İçin Kamu İhale Eğitimleri

Firmalar İçin Kamu İhale Eğitimleri Hakkında

Sunulacak eğitim hizmeti ile firmanızı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda ve bu kanunlara bağlı çıkartılan 2. ve 3. Mevzuat çerçevesinde firmanızın ihale süreçlerin de fiyat dışı sebepler ile ihale dışı kalmasının önlemesi, Olası hak kayıplarının önüne geçilmesi ve ihalelere katılan çalışanlarınızın ihale mevzuatı hususunda genel yetkinliğinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Neden Firmalar İçin Kamu İhale Eğitimleri ?

Eğitimlerinizi firmanızın ve çalışanlarınızın ihtiyaçlarına yönelik olarak güncel mevzuat doğrultusunda planlayıp uygulamalı ve interaktif eğitimlerimiz ile yaşayarak öğrenmenizi sağlıyoruz; Düzenlediğimiz eğitimlerle kamu pazar payınızı en yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.

Her biri alanında en az 15 yıllık tecrübesi olan uzman eğitmenlerimizle sizleri yüzlerce sayfa mevzuat yükünden kurtarıp  uygulamalı eğitimlerimizle sizlere; Doğru bilgiyi doğru zamanda kullanmanızı sağlayacak, ekibinizin operasyonel gücünü arttıracak, ihtiyaç ve çözüm odaklı eğitimler vermeyi temel görevimiz olarak benimsedik.

Eğitim Konuları

Firmalar İçin Kamu İhale Eğitimleri

Eğitim konuları; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara bağlı çıkartılan 2. ve 3. Mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır. Firmanızın eğitim talebi halinde firmanızın ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim konuları ve saatleri belirlenip firmanıza özel hazırlanan ders programı doğrultusunda eğitim hizmeti sunulacaktır.

 • Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme
 • Kamu İhale Mevzuatı Ortak Hükümler
 • Genel Bilgiler; İhale Süreçleri ve Aşamaları
 • Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili Genel Kavramlar ve İlgili Mevzuatlar
 • Yapım İşleri̇ İhaleleri̇ Özel Hükümleri
 • Hizmet Alımı İhaleleri̇ Özel Hükümleri
 • Mal Alımı İhaleleri̇ Özel Hükümleri
 • Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Savunma İstenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Sözleşme İşlemleri
 • Doğrudan Temin Süreci
 • İstisna Alımlar
 • Kamu İhalelerinde Şikâyet Mekanizması
 • Emsal KİK Kararlarının Tartışılması
 • Muayene Kabul ve Hakediş İşlemleri
 • 4735 Sayılı kanun Geçici 5 ve 6 ncı Madde Sözleşmenin feshine ilişkin Uygulanmalar
 • 4735 Sayılı kanun Geçici 5 ve 6 ncı Madde Fiyat farkı, ek fiyat farkı, artırımlı Fiyat farkı Mevzuat, Uygulama Örnekleri ve Hesaplamala