Kamu Kurumları İçin Kamu İhale Eğitimleri

Kamu Kurumları İçin İhale Eğitimleri

Kamu Kurumları İçin İhale Eğitimleri Hakkında

Sunulacak eğitim hizmeti ile Kurumunuzun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda ve bu kanunlara bağlı çıkartılan 2. ve 3. Mevzuat çerçevesinde satın alma süreçlerinin iyileştirilmesi, satın alma ekibinin ihale mevzuatına dair yetkinliğinin yükseltilmesi, olası kamu zararlarının önüne geçilerek sayıştay ve diğer denetim süreçlerinde oluşabilecek sorunların ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Neden Kamu Kurumları İçin İhale Eğitimleri ?

Eğitimlerinizi kurumunuzun ve çalışanlarınızın ihtiyaçlarına yönelik olarak güncel mevzuat doğrultusunda planlayıp uygulamalı ve interaktif eğitimlerimizle yaşayarak öğrenmenizi sağlıyoruz; Düzenlediğimiz eğitimlerle kurumsal performansınızı en yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.

Her biri alanında en az 15 yıllık tecrübesi olan uzman eğitmenlerimizle sizleri yüzlerce sayfa mevzuat yükünden kurtarıp   uygulamalı eğitimlerimizle sizlere; Doğru bilgiyi doğru zamanda kullanmanızı sağlayacak, ekibinizin operasyonel gücünü arttıracak, ihtiyaç ve çözüm odaklı eğitimler vermeyi temel görevimiz olarak benimsedik

Eğitim Konuları

Kamu Kurumları İçin İhale Eğitimleri

Eğitim konuları; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara bağlı çıkartılan 2. ve 3. Mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır. Kurumunuzun eğitim talebi halinde kurumunuzun ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim konuları ve saatleri belirlenip kurumunuza özel hazırlanan ders programı doğrultusunda eğitim hizmeti sunulacaktır.

 • Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme
 • Kamu İhale Mevzuatı Ortak Hükümler
 • Genel Bilgiler; İhale Süreçleri ve Aşamaları
 • Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili Genel Kavramlar ve İlgili Mevzuatlar
 • Yapım İşleri İhaleleri Özel Hükümleri
 • Hizmet Alımı İhaleleri̇ Özel Hükümleri
 • Mal Alımı İhaleleri Özel Hükümleri
 • Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Savunma İstenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Sözleşme İşlemleri
 • 4735 Sayılı Kanun Geçici 5. Ve 6. Madde Esasları ve Hesaplamalar
 • Doğrudan Temin Süreci
 • İstisna Alımlar
 • Kamu İhalelerinde Şikâyet Mekanizması
 • Emsal KİK Kararlarının Tartışılması
 • Muayene Kabul ve Hakediş İşlemleri
 • 4735 Sayılı kanun Geçici 5 ve 6 ncı Madde Sözleşmenin feshine ilişkin
 • Uygulanmalar
 • 4735 Sayılı kanun Geçici 5 ve 6 ncı Madde Fiyat farkı, ek fiyat farkı, artırımlı
 • Fiyat farkı Mevzuat, Uygulama Örnekleri ve Hesaplamalar
 • Belediye şirketlerinin Kamu İhale mevzuatı açısından Hukuki durumu ve İstisna Alımlar

Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Eğitim Giderlerinin Ödenmesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun’da  bir “hizmet” olarak belirtilen eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödenebilmektedir. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanabilecektir. Sayılan eğitim hizmetlerini 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında kamu idareleri temin edebilmektedir.