İhale Mevzuatı Bilgi Notları

2023 Pazarlık İhalesi Limiti

İçindekiler

2023 Yılı Eşik Değerler Ve Parasal Limitler (2023 Pazarlık İhalesi Limiti)

25.01.2023 Tarihinde yayınlanan 2023/1 kamu ihale tebliği ile 2023 Yılı Eşik Değerler Ve Parasal Limitler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2022 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%97,72) arttırılarak güncellenmiştir.

 

2023 Yılı Eşik Değerler Ve Parasal Limitler Neden Önemli ?

2023 yılı eşik değerler ve parasal limitler e dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu limitler  ihalelere teklif veren istekli firmaların hem de ihale işlemlerinin hukuki sorumluluğunu taşıyan kamu personelinin 2023 yılı eşik değerler ve parasal limitler doğrultusunda ihale süreçlerini yönetmeleri adına sınıflandırılmıştır.

 

 MADDE 3 (g) 


(2023 İSTİSNA ALIMLARDA KULLANILACAK LİMİT)  : 66.224.498 TL

Madde 21 (f)  ( 2023 Pazarlık İhalesi Limiti ) 


(2023 PAZARLIK İHALELERİNDE KULLANILACAK LİMİT) :  1.439.543 TL 2023 Pazarlık İhalesi Limiti

 

Madde 22 (d)  (2023 Doğrudan Temin Limiti)


(BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN 2023 DOĞRUDAN TEMİN LİMİTİ) : 431.810 TL

(BÜYÜKŞEHİRLER HARİCİNDE  2023 DOĞRUDAN TEMİN LİMİTİ): 143.845 TL

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Yer Alan 2023 Yılı Eşik Değerler Ve Parasal Limitler İle Bir Önceki Dönem İle Karşılaştırmalı Değerlerine İlişkin Tablo

,

31/1/2023 Tarihine Kadar Uygulanan Eşik Değerler İle Parasal Limitler Ye Tutarlar(TL) 1/2/2023 -31/1/2024 Döneminde Uygulanacak 2023 Yılı Eşik Değerler Ve Parasal Limitler Tutarlar(TL)
EŞİK DEGERLER EŞİK DEGERLER

 

MADDE 8

4.004.034 7.916.778
6.673.409 13.194.664
146.815.969 290.284.533

 

 

2022 Yılı Parasal Limitler Ve Tutarlar 2023 Yılı Parasal Limitler Ve Tutarlar

MADDE 3 (g)  (İSTİSNA ALIMLARDA KULLANILACAK LİMİT)

33.494.082 66.224.498

Madde 21 (f) (PAZARLIK İHALELERİNDE KULLANILACAK LİMİT) ( 2023 Pazarlık İhalesi Limiti )

728.072 1.439.543

Madde 22 (d) (BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN DOĞRUDAN TEMİN LİMİTİ)

218.395 431.810

Madde 22 (d) (BÜYÜKŞEHİRLER HARİCİNDE  DOĞRUDAN TEMİN LİMİTİ)

72.752 143.845

 

2023 Yılı Eşik Değerler Ve Parasal Limitler Ve İlgili Tebliğ Hakkında Ayrıntılı Bilgi

 

Bu Tebliğ ile 1/2/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 33.494.082,-TL (Otuzüçmilyondörtyüzdoksandörtbinsekseniki Türk Lirası) 66.224.498,-TL (Altmışaltımilyonikiyüzyirmidörtbindörtyüzdoksansekiz Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 4.004.034,-TL (Dörtmilyondörtbinotuzdört Türk Lirası) 7.916.776,-TL (Yedimilyondokuzyüzonaltıbinyediyüzyetmişaltı Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 6.673.409,-TL (Altımilyonaltıyüzyetmişüçbindörtyüzdokuz Türk Lirası) 13.194.664,-TL (Onüçmilyonyüzdoksandörtbinaltıyüzaltmışdört Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 146.815.969,-TL (Yüzkırkaltımilyonsekizyüzonbeşbindokuzyüzaltmışdokuz Türk Lirası) 290.284.533,-TL (İkiyüzdoksanmilyonikiyüzseksendörtbinbeşyüzotuzüç Türk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 436.830,-TL (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirası) 863.700,-TL (Sekizyüzaltmışüçbinyediyüz Türk Lirası), 873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası) 1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen  436.830,-TL  (Dörtyüzotuzaltıbinsekizyüzotuz Türk Lirası)   863.700,-TL (Sekizyüzaltmışüçbinyediyüz Türk Lirası),    873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası)  1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası),   7.281.278,-TL (Yedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirası) 14.396.542,-TL (Ondörtmilyonüçyüzdoksanaltıbinbeşyüzkırkiki Türk Lirası),

3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 873.705,-TL (Sekizyüzyetmişüçbinyediyüzbeş Türk Lirası) 1.727.489,-TL (Birmilyonyediyüzyirmiyedibindörtyüzseksendokuz Türk Lirası), 7.281.278,-TL (Yedimilyonikiyüzseksenbirbinikiyüzyetmişsekiz Türk Lirası) 14.396.542,-TL (Ondörtmilyonüçyüzdoksanaltıbinbeşyüzkırkiki Türk Lirası),

ç) 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 728.072,-TL (Yediyüzyirmisekizbinyetmişiki Türk Lirası) 1.439.543,-TL (Birmilyondörtyüzotuzdokuzbinbeşyüzkırküç Türk Lirası),

d) 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 218.395,-TL (İkiyüzonsekizbinüçyüzdoksanbeş Türk Lirası) 431.810,-TL (Dörtyüzotuzbirbinsekizyüzon Türk Lirası),           72.752,-TL (Yetmişikibinyediyüzelliiki Türk Lirası) 143.845,-TL (Yüzkırküçbinsekizyüzkırkbeş Türk Lirası),

e) 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinin;

1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 1.456.202,-TL (Birmilyondörtyüzellialtıbinikiyüziki Türk Lirası) 2.879.202,-TL (İkimilyonsekizyüzyetmişdokuzbinikiyüziki Türk Lirası),

2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 2.305.178,-TL (İkimilyonüçyüzbeşbinyüzyetmişsekiz Türk Lirası) 4.557.797,-TL (Dörtmilyonbeşyüzelliyedibinyediyüzdoksanyedi Türk Lirası), 13.819,-TL (Onüçbinsekizyüzondokuz Türk Lirası) 27.322,-TL (Yirmiyedibinüçyüzyirmiiki Türk Lirası), 9.220.744,-TL (Dokuzmilyonikiyüzyirmibinyediyüzkırkdört Türk Lirası) 18.231.255,-TL (Onsekizmilyonikiyüzotuzbirbinikiyüzellibeş Türk Lirası), 27.654,-TL (Yirmiyedibinaltıyüzellidört Türk Lirası) 54.677,-TL (Ellidörtbinaltıyüzyetmişyedi Türk Lirası), 69.155.600,-TL (Altmışdokuzmilyonyüzellibeşbinaltıyüz Türk Lirası) 136.734.452,-TL (Yüzotuzaltımilyonyediyüzotuzdörtbindörtyüzelliiki Türk Lirası), 41.482,-TL (Kırkbirbindörtyüzsekseniki Türk Lirası) 82.018,-TL (Seksenikibinonsekiz Türk Lirası), 55.316,-TL (Ellibeşbinüçyüzonaltı Türk Lirası) 109.370,-TL (Yüzdokuzbinüçyüzyetmiş Türk Lirası),

f) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 808.172,-TL (Sekizyüzsekizbinyüzyetmişiki Türk Lirası) 1.597.917,-TL (Birmilyonbeşyüzdoksanyedibindokuzyüzonyedi Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.

 

Online Kamu İhale Eğtimleri

Ofline Kamu İhale Eğtimleri

Firmalar İçin Kamu İhale Danışmanlığı

Kamu Kurumları İçin Kamu İhale Danışmanlığı