Kamu İhale Yöntemleri
İhale Mevzuatı Bilgi Notları

KAMU İHALE YÖNTEMLERİ

KAMU İHALE YÖNTEMLERİ

İhale yöntemleri, kamusal satın alma sürecinde mal veya hizmetin tedarik edilmesi için kullanılan yöntemleri ifade eder. İhale yöntemleri, rekabeti teşvik etmek, şeffaflığı sağlamak ve en iyi değeri elde etmek amacıyla kullanılır.

İşte yaygın olarak kullanılan bazı ihale yöntemleri:

Açık İhale Usulü:

Açık ihale usulü, kamu kurumlarının veya özel sektör organizasyonlarının mal, hizmet veya yapım işlerini satın almak için kullandığı bir ihale yöntemidir.

Açık ihale türünün bazı temel özellikleri şunlardır:

 • Şeffaflık: Açık ihale, şeffaflık ilkesine dayanır. İhale süreci, herkese açık bir şekilde duyurulur ve tüm adımlarıyla kaydedilir. İhale ilanı, ihale dokümantasyonu, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşme yapma süreci şeffaf bir şekilde gerçekleştirilir.
 • Rekabet: Açık ihale, rekabetçi bir ortam yaratır. İhaleye katılmak isteyen tüm tedarikçiler, eşit şartlarda rekabet ederler. İhale ilanı ve şartname, tedarikçilere verilen bilgileri ve gereklilikleri açık bir şekilde belirtir. Teklifler, belirli bir süre içinde sunulur ve en uygun teklifi sunan tedarikçi seçilir.
 • Eşitlik: Açık ihalede, tüm potansiyel tedarikçilere eşit katılım fırsatı sunulur. Başvuru koşulları, belgeler ve değerlendirme kriterleri açıkça belirtilir.
 • Değerlendirme Kriterleri: Açık ihalede, teklifler belirlenen değerlendirme kriterleri doğrultusunda değerlendirilir. Kriterler arasında maliyet, kalite, teslim süresi, teknik yetenekler ve referanslar gibi faktörler yer alabilir.

Bu yöntem, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını hedefler.

Belli İstekliler:

İhaleye sadece belirli isteklilerin davet edildiği bir yöntemdir. Bu ihale usulünde, idare tarafından belirlenen belirli tedarikçiler veya potansiyel iş ortakları doğrudan ihaleye davet edilir.

İşte belli istekliler arasında yapılan ihale usulünün özellikleri:

 • Sınırlı Katılım: Belli istekliler arasında yapılan ihalede, ihaleye katılma hakkı sadece davet edilen belirli tedarikçilere aittir. İdare, önceden belirlediği tedarikçilere davetiye gönderir ve sadece davet edilenler teklif verebilir.
 • Davet Yoluyla İhale: İdare, davet ettiği tedarikçilere ihale süreci hakkında bilgi verir ve davet mektubu veya davetiye gönderir. Davet mektubu, ihaleyle ilgili önemli detayları, gereksinimleri ve süreci açıklar. Davet edilen tedarikçiler, davetiye üzerinde belirtilen süre içinde tekliflerini sunar.
 • Önceden Belirlenen Kriterler: İdare, davet ettiği tedarikçileri seçerken belirli kriterler kullanır. Bu kriterler tedarikçilerin tecrübesi, finansal durumu, teknik kapasitesi veya geçmiş performansları gibi faktörlere dayanabilir.
 • Daha Az Rekabet: Belli istekliler arasında yapılan ihalede, katılımcı sayısı daha azdır. İhaleye davet edilen tedarikçiler arasında daha kısıtlı bir rekabet söz konusu olabilir. Bu durum bazen rekabetin azalmasına ve tekliflerin sınırlı olmasına yol açabilir.

Belli istekliler arasında yapılan ihale usulü, bazı durumlarda daha hızlı bir ihale süreci sunabilir. İdare, önceden belirlenen tedarikçilerle daha yakın bir ilişki kurabilir ve ihtiyaçlarına daha uygun teklifler alabilir.

Pazarlık Usulü İhale:

İdarenin belirli tedarikçilerle doğrudan pazarlık yaparak ihale sürecini yürüttüğü bir ihale yöntemidir. Bu yöntemde, idare tedarikçilerle fiyat, sözleşme şartları ve diğer detaylar üzerinde doğrudan müzakere yapar.

İşte pazarlık usulü ihalenin özellikleri:

 • Seçilmiş Katılımcılar: Pazarlık usulü ihalede, idare önceden belirlediği veya başvurular sonucu seçtiği belirli tedarikçilerle pazarlık yapar. İhaleye katılacak tedarikçiler, idare tarafından davet edilir veya başvurular sonucunda seçilir.
 • Müzakere ve Pazarlık: Pazarlık usulünde, tedarikçilerle doğrudan müzakere yapılır. İdare, fiyat, sözleşme şartları, teslim süreleri ve diğer konularda tedarikçilerle pazarlık eder.
 • Esneklik: Pazarlık usulü ihale, diğer ihale yöntemlerine göre daha esnek bir süreç sunar. İdare, tedarikçilerle doğrudan iletişim kurarak ihtiyaçlarına ve tercihlerine daha uygun çözümler bulabilir.
 • Özelleştirilmiş Şartlar: Pazarlık usulünde, idare tedarikçilerle yapacağı müzakereleri desteklemek için daha esnek ve özelleştirilmiş şartnameler hazırlayabilir. Bu şekilde, idare özel ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini daha iyi karşılayacak teklifler alabilir.
 • Rekabetin Sınırlı Olması: Pazarlık usulünde, rekabetin sınırlı olması söz konusu olabilir. İdare, belirli tedarikçilerle doğrudan müzakere yaptığından, diğer tedarikçilerin katılım fırsatı kısıtlanabilir.

İdare, doğrudan tedarikçilerle iletişim kurarak daha uygun teklifler almayı ve ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek sözleşmeler yapmayı hedefler. Ancak, şeffaflık ve rekabetin korunması açısından pazarlık usulü ihaleler dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.

Kapalı Teklif Usulü İhale:

İdarenin belirli bir ihale süreci içinde tekliflerin gizli tutulduğu ve yalnızca belirli bir süre içinde kabul edildiği bir ihale yöntemidir.

İşte kapalı teklif usulü ihalenin özellikleri:

 • Gizlilik: Kapalı teklif usulü ihalede, teklifler gizli tutulur. İdare, tekliflerin diğer tedarikçilere veya dışarıya açıklanmamasını sağlamak için gerekli önlemleri alır.
 • Tekliflerin Açılması: Kapalı teklif usulünde, teklifler belirli bir tarih ve saatte idare yetkilileri veya ilgili bir komisyon tarafından açılır ve değerlendirilir. Bu süreç genellikle ihale sürecinin son aşamasında gerçekleştirilir.
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi: Teklifler, belirlenen değerlendirme kriterleri doğrultusunda incelenir ve değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda en uygun teklif veya teklifler seçilir.
 • Şartnamelerin Önceden Belirlenmesi: Kapalı teklif usulünde, idare tarafından şartnameler ve ihale dokümantasyonu önceden belirlenir ve tedarikçilere sunulur. Tedarikçiler, bu şartnamelere uygun teklifler sunarlar.
 • Rekabet: Kapalı teklif usulünde, teklif veren tedarikçiler arasında rekabet vardır. Her tedarikçi, en iyi teklifi sunmak için çaba sarf eder. İdare, tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde rekabeti göz önünde bulundurur ve en uygun teklifi seçer.

Yarışma Usulü İhale:

İdarenin tedarikçiler arasında bir yarışma düzenlediği ve en iyi teklifi sunan tedarikçinin seçildiği bir ihale yöntemidir. Bu yöntemde, tedarikçiler, belirlenen kriterlere göre tekliflerini sunarlar ve idare, en avantajlı teklifi seçer.

İşte yarışma usulü ihalenin özellikleri:

 • Kriterlere Dayalı Seçim: Yarışma usulü ihalede, idare belirli kriterler belirler ve tedarikçiler bu kriterlere göre tekliflerini hazırlar. Kriterler, fiyat, kalite, hizmet düzeyi, tecrübe gibi faktörleri içerebilir.
 • Proje Tasarımı: Yarışma usulü ihaleler genellikle karmaşık projeler veya büyük ölçekli işler için kullanılır. İdare, ihale dokümantasyonunu ve şartnameleri detaylı bir şekilde tasarlar ve tedarikçilerden projenin gerekliliklerini karşılayan teklifler sunmalarını ister.
 • İki Aşamalı Süreç: Yarışma usulünde genellikle iki aşamalı bir süreç izlenir.

İlk aşamada, tedarikçiler ön tekliflerini sunarlar ve idare, en uygun adayları belirler. İkinci aşamada, seçilen adaylar daha detaylı teklifler sunarlar ve idare, en iyi teklifi seçer.

 • Yaratıcılığa İmkan Veren Projeler: Yarışma usulü ihaleler, yaratıcılığa ve inovasyona önem veren projelerde tercih edilir. İdare, tedarikçilerden yeni ve yenilikçi çözümler sunmalarını bekler.
 • Diğer Tekliflerden Farklılık: Yarışma usulü ihalede, tedarikçilerin teklifleri diğerlerinden farklılık gösterebilir. İdare, tekliflerin farklı özelliklerini ve avantajlarını değerlendirir. Bu sayede, idare ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek teklifi seçer.

Yarışma usulü ihaleler, yenilikçi projelerin teşvik edilmesi, kalite standartlarının yükseltilmesi ve rekabetin sağlanması açısından önemlidir. İdare, en iyi teklifi sunan tedarikçiyi seçerek projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını hedefler.

Emanet Usulü İhale:

İdarenin acil durumlar veya özel koşullar nedeniyle tedarikçi seçimi yapmadan doğrudan bir kişi veya kuruluşa işi veya hizmeti emanet ettiği bir ihale yöntemidir. Bu yöntemde, idare şeffaflık ve rekabet ilkelerine uyum sağlamak için gerekçelerini açıklayarak belirli bir işin veya hizmetin doğrudan bir kişiye veya kuruluşa verilmesine karar verir.

Bu, yaygın olarak kullanılan ihale yöntemlerinden sadece birkaçıdır. Ülkeden ülkeye veya kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. Kamu kuruluşları, ihale yöntemini belirlerken yerel yasal düzenlemeleri, politikaları ve satın alma gerekliliklerini dikkate alır.

Sıkça Sorulan Sorular

Belli istekliler ihaleye hangi yollarla davet edilir?

Belli istekliler ihaleye davet edilirken çeşitli yöntemler kullanılabilir. İşte belli isteklilerin ihaleye davet edilmesi için yaygın olarak kullanılan yöntemler:

 • Doğrudan Davet: İdare, belirli bir iş veya hizmet için potansiyel tedarikçileri doğrudan davet edebilir. Bu yöntemde, idare, belirli tedarikçileri seçer ve onları ihaleye katılmaya çağırır.
 • Ön Elemeler Sonucu Davet: İdare, önceden bir ön eleme süreci düzenleyebilir ve bu süreçte belirli kriterlere göre tedarikçileri değerlendirebilir. Ön eleme sonucunda, niteliklere uygun olan tedarikçiler ihaleye davet edilir.
 • İhale İlanı ile Davet: İdare, ihaleyi duyurmak ve potansiyel tedarikçileri ihaleye davet etmek için resmi bir ihale ilanı yayınlayabilir. İhale ilanı, kamuoyuna duyurulur ve tedarikçilerin başvuru yapmalarını sağlar. İhale ilanında, davet edilen tedarikçilerin başvuru yapabilmesi için gereken şartlar ve başvuru süreci belirtilir.
 • Kısıtlı Davet: İdare, belirli bir kriter veya koşulu sağlayan tedarikçileri kısıtlı sayıda davet edebilir. Bu kriterler, deneyim, finansal kapasite, teknik yeterlilik gibi faktörlere dayanabilir. İdare, kısıtlı davet ile daha spesifik bir davet yaparak iş veya hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip tedarikçileri hedefler.

Kamu ihale usulleri nelerdir?

İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: a) Açık ihale usulü. b) Belli istekliler arasında ihale usulü. c) Pazarlık usulü.

İhale usulünü belirleme yetkisi kime aittir?

İhale usulünü belirleme yetkisi ihale yetkilisine aittir. Ancak ihale komisyonuna verilen yetkiler düşünüldüğünde ihale usulünün yanlış belirlenmesinden ihale yetkilisi ile birlikte ihale komisyonu da sorumludur.