KAMU İHALELERİ VE KAMU ALIMLARI AYRIMI
İhale Mevzuatı Bilgi Notları

KAMU İHALE VE KAMU ALIMI AYRIMI

KAMU İHALE VE KAMU ALIMI AYRIMI

Devlet yapısı gereği topluma bir hizmet sunmak zorundadır. Sunulacak olan hizmetin karşılanması için birtakım süreçlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreci yansıtan kamu ihaleleri ve kamu alımları, kamu kurumları tarafından mal, hizmet veya yapım yoluyla temin etmek amacıyla yapılan yetkilerdir. Her ikisi de kamu harcamalarını etkin ve bir şekilde sağlamak, rekabeti teşvik etmek ve kamunun çıkarlarını korumak amaçlı olarak muhafaza edilir.

KAMU İHALELERİ

          Kamu ihaleleri, kamu kurumlarının mal, hizmet veya yapım aşamalarını temin etmek için yaygın olarak bulunanlardan bir tanesidir. Kamu ihaleleri genellikle belirli bir değerin üzerindeki işler için uygulanır. İhaleler, açık ve şeffaf bir şekilde yapılır ve ihaleye katılan kurallar arasında eşit şartlar sağlanır. İhale süreci, ihale ilanı, teklif alma, tekliflerin değerlendirilmesi ve sözleşmenin imzalanması aşamalarını içerir. Kamu ihaleleri, genellikle konutlar ve işletim sistemleriyle yasaklamalar ve ihalelere girmek isteyenlerin belirli kurallara uyması gerekir.

KAMU ALIMLARI

          Kamu alımları ise, kamu kurumlarının doğrudan temin veya müzakere yöntemleriyle mal, hizmet veya yapım işleri satın alma beyan eder. Kamu alımları genellikle düşük değerli işler için kullanılır ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Kamu alımlarında, doğrudan temin yöntemiyle belirli bir tedarikçiyle anlaşma yapılabilir veya müzakere yöntemiyle müzakereler gerçekleştirilebilir. Kamu alımlarında, ihale süreci gibi açık bir süreç uygulanmaz. Bunun yerine, kamunun ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı ve pratik bir şekilde tedarik sağlanması amaçlanır.

Temel bir ayrım yapmak gerekirse şöyle söyleyebiliriz. Devlet, kamuya sunulacak olan hizmet üretimini sahip olduğu işgücü ile doğrudan yapabileceği gibi, kendisiyle hukuki bir bağı olmayan piyasa unsurlarından da satın alabilir. Bu ayrım tamamen bir politik tercihe dayanmaktadır. Ancak işin neticesine bakıldığında, bir kamu alımı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla geniş bir tanım yapacak olursak; devletin sunmakla yükümlü olduğu bir hizmeti (trafik levhaları, personel servisi, sağlık hizmeti vb.) belirli bir fiyat karşılığında piyasadan satın alması durumunda kamu alımından söz edilmelidir.

Kamu alımları kamu hizmeti sunumuyla ilgilidir. Elbette kamu alımları bu kadar yalın ve basite indirgenebilecek bir şey değildir. Çünkü devletin sunmakla yükümlü olduğu hizmetler çok boyutlu ve komplike bir yapıya sahiptir. Bu durum da kamu alımlarının aynı ölçüde karmaşık hale gelmesine neden olmaktadır. Söz konusu karmaşıklığın aşılması için kamu alımları; alanına, satın alma yöntemlerine ve sözleşme sürelerine göre farklı ayrımlara tabi tutulabilir.

Özetlemek gerekirse, kamu ihaleleri genellikle değerli yüksek işler için kullanılırken, kamu alımları daha düşük değerli işlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için kullanılır. Kamu alımlarında doğrudan temin veya müzakere yöntemleri kullanılır ve gözlemlenen bir süreç uygulanmaz. Her iki süreçteki kamu kurumlarının mal, hizmet veya yapım süreçlerinde etkin bir şekilde temin etmelerini sağlamak amacıyla hareket edilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kamu ihalesi ne anlama gelmektedir?

Kamu ihalesi, devletin veya devlet kademelerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri temin etmek amacıyla gerçekleştirilen satın alma faaliyetlerini ifade eder. Kamu ihaleleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülmesi gereken yasal süreçlerdir.

Kamu ihalelerine kimler katılamaz?

Vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ve bu kuruluşların ortak olduğu şirketler, ihaleleri düzenleyen idare bünyesinde bulunması veya idare ile herhangi bir amaçla kurulmuş olması durumunda söz konusu idarelerin ihalelerine katılamazlar.