Kamusal Satın Alma Süreci
İhale Mevzuatı Bilgi Notları

KAMUSAL SATIN ALMA SÜRECİ

Kamusal Satın Alma Süreci Hangi Aşamalardan Oluşur?

Devlet kurumları veya kamu kuruluşları tarafından ihtiyaç duyulan mal veya hizmetlerin satın alınması süreci “Kamusal Satın Alma Süreci” olarak ifade edilmektedir.

Kamusal satın alma süreci genellikle aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 1. İhtiyaç Belirleme: Kamu kuruluşu, ihtiyaç duyduğu mal veya hizmeti belirler. İhtiyaç analizi yapılır ve gereksinimlerin doğru bir şekilde tanımlanması sağlanır.
 2. Planlama: Satın alma işleminin planlanması aşamasıdır. Bu aşamada, mal veya hizmetin nitelikleri, miktarı, teslim süresi, bütçe gibi detaylar belirlenir. İhtiyaçlar doğrultusunda bir satın alma planı hazırlanır.
 3. İhale Hazırlığı: Kamu kurumu, mal veya hizmetin ihale yöntemini belirler. İhale dokümanları hazırlanır, ihale ilanı yapılır ve potansiyel tedarikçilerin katılması için gerekli adımlar atılır.
 4. İhale Süreci: Kamu kurumu, ihaleye katılan tedarikçilerin tekliflerini alır. Tekliflerin değerlendirilmesi, puanlanması veya fiyat karşılaştırması gibi adımlar gerçekleştirilir. En uygun teklifi veren tedarikçi belirlenir.
 5. Sözleşme ve Yürütme: Kazanan tedarikçiyle sözleşme imzalanır. Sözleşme, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirler. Mal veya hizmetin tedarik süreci başlar ve anlaşmaya uygun olarak gerçekleştirilir.
 6. İzleme ve Değerlendirme: Kamu kuruluşu, satın almanın sürekli olarak izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlar. Performans ölçütleri belirlenir ve sözleşme hükümlerine uyum takip edilir. Gerekli durumlarda, tedarikçi performansı değerlendirilir ve iyileştirme tedbirleri alınır.

Bu aşamalar, genel olarak kamusal satın alma sürecinin temel adımlarını tanımlar. Ancak, ülkeden ülkeye veya kurumdan kuruma bazı farklılıklar olabilir. Kamu kuruluşlarının satın alma süreci, yasal düzenlemelere ve politikalara uygun olarak gerçekleştirilir ve şeffaflık, rekabet ve etkinlik ilkeleri gözetilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kamu kuruluşlarının amacı ve faaliyetleri nelerdir?

Kamu kuruluşları, genellikle devletin yönetimine bağlı olan ve kamu hizmeti sunmakla yükümlü olan kuruluşlardır. Kamu kuruluşları, devletin çeşitli sektörlerdeki faaliyetlerini yürütür, kamu politikalarını uygular ve halka hizmet sunar. Bazı kamu kuruluşlarına örnek olarak şunları söyleyebiliriz:

 • Bakanlıklar
 • Belediyeler
 • Kamu İdareleri
 • Hastane ve Sağlık Kuruluşları
 • Eğitim Kurumları
 • Devlet Bankaları,

Bu sadece genel bir liste olup, ülkeden ülkeye ve kurumdan kuruma farklılık gösterebilir. Her ülkede, farklı kamu kuruluşları ve yapıları bulunabilir ve bunlar genellikle yasal düzenlemeler ve hükümet politikalarıyla belirlenir.

Potansiyel tedarikçi ne demektir?

Potansiyel tedarikçiler, ihaleye katılarak tekliflerini sunabilme yeteneğine sahip olan ve satın alma ihtiyacını karşılayabilecek niteliklere sahip olan firmalardır.

İhale sürecinde “şeffaflık” ilkesinin amacı nedir?

İhale sürecinde şeffaflık ilkesinin amacı, kamusal satın alma sürecinin açık, adil ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.