İhale Süreç Yönetimi Danışmanlığı - İhale Süreç Yönetimi Danışmanlığı ihale süreçlerinizde uzman ekibimiz ile her zaman yanınızdayız. İhale Süreç Yönetimi Danışmanlığı hizmeti tüm ihaleler için...

İhale Süreç Yönetimi Danışmanlığı

Neden İhale Süreç Yönetimi Danışmanlığı ?

İhale süreç yönetimi danışmanlığı firmanızın tüm ihale süreçlerinin adım adım uzmanlarımızca ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi ve firmanızın tüm haklarının savunulması, gerektiğinde aşırı düşük savunma, şikâyet, itirazen şikâyet dosyalarınızın hazırlanması ve ek, artırımlı fiyat farkı hesaplarınızın yapılması dâhil tüm ihale iş ve işlemlerinizin ilgili uzmanlarımız tarafından ilgili iş tamamlanıncaya dek yerine getirilmesi işlerini kapsamaktadır.

Bu hizmetimizle firmanızın günlük ihale takip aşamasından ihalesi kazanılan işlerin tamamlanması aşamasına kadar tüm ihale iş ve işlemleriniz güncel mevzuata uygun olarak ilgili uzmanlarımızca yerine getirilecektir.

İhale Süreç Yönetimi Danışmanlığı İle;

İhale süreç yönetimi danışmanlığı hizmeti kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) satın alma mevzuatı ile 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli Mevzuatı ile ilgili olarak firmanızın istekli olduğu tüm ihale süreçlerinde yılların tecrübesiyle donanımlı uzman ekibimizle ihale aşamalarında yaşayabileceğiniz tüm problemleri ortadan kaldırmayı ve kamu pazar payınızı en yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.

İhale Süreç Yönetimi Danışmanlığı Kapsamında Tüm Hizmetlerimiz

 • Güncel İhale Takibi ve Günlük Bilgilendirme: Firmanızın ilgi alanına giren Kamu İhale Bülteni veya DMO tarafından yayımlanan ihaleler veya diğer açık kaynaklardan yayımlanan ilanlar takip edilecek ve bu ihaleler ile ilgili bilgiler elektronik ortamda günlük olarak firmanızla paylaşılacaktır.
 • İhale İşlemlerinde Danışmanlık: Firmanızın ihale süreçlerinin tüm aşamalarında uzman ekibimizle doğrudan destek sağlanacaktır.
 • E-ihale – E- eksiltme Süreç Yönetimi: Uzman ekibimizle firmanızın E-ihale – E- eksiltme süreçleri güncel mevzuata uygun olarak yönetilecektir.
 • Ek-Artırımlı Fiyat Farkı Hesaplarının Yapılması: Firmanıza 4735 Sayılı kanun Geçici 5. ve 6. Maddesi kapsamında ödenmesi gereken ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplamaları ilgili uzmanlarımız tarafından güncel mevzuat doğrultusunda hazırlanacaktır.
 • İhale İşlemleri İle İlgili Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Dosyalarının Hazırlanması: Firmanızın istekli olabileceği veya istekli sıfatına haiz olduğu ihaleler ile ilgili gerek idare nezdinde gerek Kamu İhale Kurumu nezdinde gerekse mahkemeler nezdinde yapacağı şikâyet, itirazen şikâyet dilekçeleriniz uzman ekibimiz tarafından hazırlanacaktır.
 • Aşırı Düşük Savunmalarının Hazırlanması: Firmanızın aşırı düşük savunmaları uzman ekibimiz tarafından hazırlanacaktır.
 • Pazar Fiyat ve Rakip Analizleri: Firmanızın ürün ve hizmetleri ile ilgili pazar ve fiyat analizleri yapılarak yeni pazarlar ve fırsatlar hususunda uzman ekibimiz tarafından rehberlik edilecektir.
  a. Sonuçlanan Alımlara Ait Fiyat Analizleri
  b. Sonuçlanan Alımlara Ait Tüketim Analizleri
  c. Sonuçlanan Alımlara Ait Rakip Analizleri
 • Mevzuat Değişiklerinin İzlenmesi ve Bilgilendirme: Kamu İhale mevzuatı ile ilgili güncel değişikler bir dosya olarak hazırlanıp elektronik olarak firmanıza gönderilecektir. Güncellenen mevzuat doğrultusunda firmanızın alması gereken tedbirler ilgili personelinize bildirilecektir.
 • Mevzuat Sorularına Cevaplar: Bilgi işlem alt yapısı üzerinden (mail üzerinden, telefon üzerinden, akıllı telefon uygulamaları üzerinden) uzman ekibimiz tarafından ilgili personelinizin mevzuat ile ilgili sorularına cevap verilecektir.
 • Kamu İhale Kurulu Kararları Analiz ve Bilgilendirme: Uzmanlarımız tarafından Kamu ihale Kurulunca alınan kararlar aylık periyotlar halinde incelenecek firmanızın işine yarayabilecek Kamu İhale Kurul Kararları analiz edilerek takip eden ay içerisinde elektronik olarak firmanıza gönderilecektir.
 • İzleme, Değerlendirme ve Raporlama: Firmanızın faaliyet alanı ile ilgili olarak ihale, pazar, fiyat konularında uzmanlarımız tarafından izleme, değerlendirme ve raporlama yapılacaktır.