İhale Sürec Yönetimi

İhale Süreç Yönetimi Danışmanlığı

İhale süreç yönetimi danışmanlığı firmanızın tüm ihale süreçlerinin adım adım uzmanlarımızca ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütülmesi gerektiğinde aşırı düşük savunma, şikâyet, itirazen şikâyet dosyalarınızın hazırlanması, kamu ihale sözleşme süreçlerinizde hukuki destek sağlanması, sözleşme, sut, işçilik, ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplarınızın yapılması dâhil tüm ihale iş ve işlemlerinizin ilgili uzmanlarımız tarafından ilgili iş tamamlanıncaya dek yerine getirilmesi işlerini kapsamaktadır.

Nitelikli, Sonuç Odaklı İhale Danışmanlık Hizmeti

İhale süreç yönetimi hizmetimiz ile firmanızın günlük ihale takip aşamasından ihalesi kazanılan işlerin tamamlanması aşamasına kadar tüm ihale iş ve işlemleriniz güncel mevzuata uygun olarak Kamu İhale Kurumu Emekli Üyesi Mehmet Atasever koordinesinde ilgili uzmanlarımızca yerine getirilecektir.

İhale Danışmanlık Hizmet Kapsamı

İhale süreç yönetimi danışmanlığı hizmeti kapsamında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) satın alma mevzuatı ile 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli Mevzuatı ile ilgili olarak firmanızın istekli olduğu tüm ihale süreçlerinde yılların tecrübesiyle donanımlı uzman ekibimiz ile ihale aşamalarında yaşayabileceğiniz tüm problemleri ortadan kaldırmayı ve kamu pazar payınızı en yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.

İhale Süreç Yönetimi Danışmanlığı Kapsamında Tüm Hizmetlerimiz

 • Mevzuat Sorularına Cevaplar: Bilgi işlem alt yapısı üzerinden (mail üzerinden, telefon üzerinden, akıllı telefon uygulamaları üzerinden) uzman ekibimiz tarafından ilgili personelinizin kamu ihale mevzuatı ile ilgili sorularına cevap verilecektir.
 • İhale İşlemleri İle İlgili Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Dosyalarının Hazırlanması: Firmanızın istekli olabileceği veya istekli sıfatına haiz olduğu ihaleler ile ilgili gerek idare nezdinde gerek Kamu İhale Kurumu nezdinde gerekse mahkemeler nezdinde yapacağı şikâyet, itirazen şikâyet dilekçeleriniz uzman ekibimiz tarafından hazırlanacaktır.
 • Aşırı Düşük Savunmalarının Hazırlanması: Firmanızın aşırı düşük savunmaları uzman ekibimiz tarafından hazırlanacaktır.
 • Kamu İhale Sözleşme Sürecinin Yürütülmesi: Kamu ihale sözleşme süreçlerinizde ilgili idare ile yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve olası hak kayıplarının önlenmesi adına kamu ihale sözleşme süreçlerinizin ilgili mevzuatlar doğrultusunda yönetilmesini sağlıyoruz.
 • Kamu İhale Sözleşme Fiyat Farklarının Hesaplanması: Kamu ihale sözleşmelerinde firmanızın ilgili mevzuatlar gereği ilgili iş tamamlanıncaya dek alması gereken SÖZLEŞME- SUT- İŞÇİLİK fiyat farklarınızın hesaplanması ve ilgili idareden ödemelerin talep edilmesi süreçlerinizin firmanızın hak kaybına uğramadan yönetilmesini sağlıyoruz.
 • Mevzuat Değişiklerinin İzlenmesi ve Bilgilendirme: Kamu İhale mevzuatı ile ilgili güncel değişiklikler bir dosya olarak hazırlanıp elektronik olarak firmanıza gönderilecektir. Güncellenen mevzuat doğrultusunda firmanızın alması gereken tedbirler ilgili personelinize bildirilecektir.
 • İhale İşlemlerinde Danışmanlık: Firmanızın ihale süreçlerinin tüm aşamalarında uzman ekibimiz ile doğrudan destek sağlanacaktır.
 • E-ihale – E- eksiltme Süreç Yönetimi: Uzman ekibimiz ile firmanızın E-ihale – E- eksiltme süreçleri güncel mevzuata uygun olarak yönetilecektir
 • Güncel İhale Takibi ve Günlük Bilgilendirme: Firmanızın ilgi alanına giren Kamu İhale Bülteni veya DMO tarafından yayımlanan ihaleler veya diğer açık kaynaklardan yayımlanan ilanlar takip edilecek ve bu ihaleler ile ilgili bilgiler elektronik ortamda günlük olarak firmanızla paylaşılacaktır..
 • Ek-Artırımlı Fiyat Farkı Hesaplarının Yapılması: Firmanıza 4735 Sayılı kanun Geçici 5. ve 6. Maddesi kapsamında ödenmesi gereken ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplamaları ilgili uzmanlarımız tarafından güncel mevzuat doğrultusunda hazırlanacaktır.
 • Kamu İhale Kurulu Kararları Analiz ve Bilgilendirme: Uzmanlarımız tarafından Kamu ihale Kurulunca alınan kararlar aylık periyotlar halinde incelenecek firmanızın işine yarayabilecek Kamu İhale Kurul Kararları analiz edilerek takip eden ay içerisinde elektronik olarak firmanıza gönderilecektir.
 • Pazar Fiyat ve Rakip Analizleri: Firmanızın ürün ve hizmetleri ile ilgili pazar ve fiyat analizleri yapılarak yeni pazarlar ve fırsatlar hususunda uzman ekibimiz tarafından rehberlik edilecektir.
  a. Sonuçlanan Alımlara Ait Fiyat Analizleri
  b. Sonuçlanan Alımlara Ait Tüketim Analizleri
  c. Sonuçlanan Alımlara Ait Rakip Analizleri
 • İzleme, Değerlendirme ve Raporlama: Firmanızın faaliyet alanı ile ilgili olarak ihale, pazar, fiyat konularında uzmanlarımız tarafından izleme, değerlendirme ve raporlama yapılacaktır.