Aşırı Düşük Savunma - Aşırı düşük savunma hazırlanması süreçlerinizde uzman ekibimizle güncel aşırı düşük savunma mevzuatı doğrultusunda aşırı düşük savunma hizmeti hazırlanması.....

Aşırı Düşük Savunma

Aşırı düşük savunma sorgusu tekliflerin ve yaklaşık maliyetin değerlendirilmesi sonucun da ortalama hesabın altında kalan tekliflerin sorgulanmasını amaçlamaktadır. Firmanızın ihaleye verdiği teklifin idarece yapılan bu sorgu da aşırı düşük savunma gerektiren teklif olarak değerlendirilmesi ardından idare tarafından aşırı düşük savunma istenebilmektedir.

Firmaların kamu ihale süreçlerinde tekliflerinin aşırı düşük bulunması halinde aşırı düşük savunma dosyalarını ilgili ihale mevzuatına uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir. Mevzuata uygun olmayan aşırı düşük savunma hazırlanması sebebiyle firmalar ihale dışı kalabilmektedir.

Aşırı düşük savunma dosyalarının ilgili ihale mevzuatı çerçevesinde hazırlanması ve olası olumsuzlukların önüne geçilmesi adına yılların kamu tecrübesine sahip ilgili mevzuata hakim uzmanlarımızla aşırı düşük savunmalarınızı güncel mevzuata uygun olarak olarak firmanız için hazırlıyoruz.