Ek ve Artırımlı Fiyat Farkı Hesaplamalarının Yapılması - Ek ve Artırımlı Fiyat Farkı Hesaplamalarının Yapılması, geçmişe yönelik kontrol edilmesi, eksi hesaplamaların idareden talep edilmesi dilekçelerin yazılması....

Ek ve Artırımlı Fiyat Farkı Hesaplamalarının Yapılması

Son yıllarda ulusal ve global olarak kontrol edilemeyen fiyat artışlarının ortaya çıkardığı olumsuzlukların yüklenici firmalar üzerindeki negatif etkilerini en aza indirmek adına ”4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanuna” eklenen geçici 5. ve 6. maddeler ile yüklenici firmalar için ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplamalarının yapılması ve ödenmesi  adına gerekli yasal düzenleme yapıldı.

Buna göre; ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplamalarının yapılması için 01.07.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında 1. Ek fiyat farkı için, 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arasında 2. Ek fiyat farkı için 01.01.2022-31.12.2023 tarihleri arasında Artırımlı fiyat farkı için ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplamalarını yapılması ve yüklenici firmalardan tarafından fatura edilen  ek ve artırımlı fiyat farklarının idareler tarafından ödenmesi kararlaştırıldı.

Firmanızın geçmişe yönelik aldığı fiyat farklarının kontrol edilmesi varsa eksik ödemenin idareden talep edilmesi, artırımlı fiyat farkı hesaplamalarının uzman ekibimizce hazırlanarak idareye sunulması ve firmanızın ek ve artırımlı fiyat farkı için tüm ihtiyaçlarının yerine getirilmesi adına yılların tecrübesiyle donanımlı uzman kadromuz ile her zaman yanınızdayız.

Ek ve Artırımlı Fiyat Farkı Hesaplamalarının Yapılması Kapsamında Tüm Hizmetlerimiz

  • Geçmişe yönelik ek fiyat farkı hesaplamalarının kontrol edilmesi.
  • Geçmişe yönelik artırımlı fiyat farkı hesaplamalarının kontrol edilmesi.
  • Yanlış hesaplanan ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplamalarının düzeltilmesi.
  • Eksik ödenen ek ve artırımlı fiyat farklarının idareden talep edilmesi.
  • Mevzuata aykırı olarak yürütülen ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplamaları için gerekli hukuki sürecin yönetilmesi.
  • Geleceğe yönelik ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplamalarının firmalar ve idareler için ilgili mevzuatlar doğrultusunda hazırlanması.
  • Ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplamalarının yapılması süreçlerinde firmalar ve idareler için sürekli danışmanlık