Şikayet ve İtirazen Şikayet Dilekçelerinin Hazırlanması Hazırlanması

İtirazen Şikayet Nedir ?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, itirazen şikayet, ihale sürecinde yer alan tarafların ihale kararını etkileyen hatalı veya yanlış işlemler hakkında şikayette bulunmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. İhale sürecinde yer alan taraflar, ihale dokümanlarının eksik veya hatalı olduğunu, ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığını, ihale kararının doğru olmadığını veya diğer herhangi bir hatalı işlemi dile getirebilirler.

İtirazen şikayet süreci, ihale sürecinde yer alan tarafların haklarının korunması açısından son derece önemlidir. Bu süreç, hatalı veya yanlış işlemlerin tespit edilmesi ve düzeltilmesi için bir mekanizma sağlar. İtirazen şikayet süreci, ihale sürecinde tarafların eşit şekilde değerlendirilmesi, şeffaflık ve rekabetin sağlanması açısından da önemlidir.

İtirazen Şikayet Dilekçelerinizin Hazırlanması

İtirazen şikayet dilekçelerinin hazırlanması konusunda deneyimli bir hukuk danışmanı veya avukat, hizmet sağlayıcılarından biri olabilir. Bu hizmet sağlayıcıları, şikayetçinin durumunu ve idari süreçleri değerlendirmek için danışmanlık hizmeti verebilir ve gerekli belgeleri hazırlayarak şikayet dilekçesini sunabilir. Bu şekilde, itirazen şikayet süreci daha etkin bir şekilde yönetilir ve şikayetçinin haklarının korunmasına yardımcı olunur.

iİtirazen şikayet dilekçesi hazırlama hizmetimiz, Kamu İhale Kurulu emekli üyesi Mehmet Atasever’in koordinesinde  ihale hukuku konusunda uzmanlaşmış kişiler tarafından sunulmaktadır. Bu kişiler, ihale sürecindeki hukuka aykırılık iddialarını titizlikle inceleyerek, güncel mevzuat doğrultusunda etkili bir itirazen şikayet dilekçesi hazırlamaktadırlar. Bu hizmet, itirazen şikayet başvurusu yapmak isteyenlerin, itirazlarını en etkili ve doğru şekilde ifade edebilmelerini sağlamaktadır.

İtirazen Şikayet Süreci

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, kamu kurumlarının yapacakları ihalelerde itirazen şikayet süreci için belirli kurallar ve usuller öngörmektedir. Bu süreç aşağıdaki şekilde gerçekleşir:

  1. İhale işlemi tamamlandıktan sonra, ihaleyi yapan idare tarafından ihale kararı ve ihale işlemleri dosyası tebliğ edilir. Bu tebliğ sonrası, ihaleye katılan tüm taraflar, ihale kararı ve ihale işlemleri dosyasını inceleme hakkına sahiptir.
  2. İhale kararının tebliğ edilmesinden itibaren 10 gün içinde, ihaleye katılan istekliler itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler. Başvurunun yapılabilmesi için, şikayetçinin ihaleye katılma şartlarını taşıyor olması gerekmektedir.
  3. İtirazen şikayet başvuruları, ihaleyi yapan idareye ekap üzerinden yapılır. Başvuruda, şikayet konusu işlem, işlemi yapan idare, şikayetçinin şirket bilgileri, gerekçeler ve talepler gibi bilgilerin yer alması zorunludur. Başvuru dilekçesi ve ekleri, şikayet dilekçesi usul ve esaslarına uygun bir şekilde hazırlanarak idareye sunulur.
  4. İhaleyi yapan idare, şikayet başvurularını inceleyerek karara bağlar. İdare, şikayet başvuruları hakkında karar verir. Şikayet başvurularının incelenmesi sonucunda, gerekçeli karar yazılır ve tüm şikayetçilere tebliğ edilir.

Şikayet ve İtirazen Şikayet Dilekçelerinin Hazırlanması Kapsamında Tüm Hizmetlerimiz

  • İdareye şikâyet dilekçesi hazırlanması ve takip edilmesi.
  • Kamu İhale Kurumuna  itirazen şikâyet dilekçesi hazırlanması ve takip edilmesi.
  • İdari ve Adli dava süreçlerinin yürütülmesi.
  • Emsal KİK kararlarının analiz edilmesi ve sunulması.
  • E-Şikayet süreç yönetiminin yapılması.