kamuihaleavukati

Kamu İhale Avukatı

Kamu ihale avukatı, kamu ihale süreçlerinde müşterilerine hukuki rehberlik sunar. Daha açık bir ifadeyle, kamu ihale avukatı, müşterilerinin ihale süreçlerini yasal gerekliliklere uygun bir şekilde tamamlamalarına ve ihale sürecinde tüm meşru haklarını korumalarına yardımcı olmak için profesyonel destek sağlar.

Kamu İhale Kurumu Emekli Üyesi Mehmet Atasever tarafından yönlendirilen deneyimli hukukçulardan oluşan ekibimiz, ihale sürecinin her aşamasında firmanıza nitelikli, sonuç odaklı, sürekli, hukuki ve teknik destek sunmaktadır.

Kamu İhale Avukatı Hizmet Başlıklarımız

Kamu ihale kanunu idare hukukundan beslenen bir hukuk dalı olarak içerik açısından oldukça karmaşık olmakla birlikte dinamik yapısı gereği sürekli olarak güncellenmektedir. Bu durum kamu ihalelerine katılan istekli firmalar için çeşitli zorlukları ortaya çıkarmaktadır. Simdata İhale Danışmanlık olarak yılların kamu tecrübesine sahip uzman ekibimiz ile firmanıza ihale süreçlerinin her aşamasında danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Hizmet içeriğimiz başlıklar halinde aşağıda detaylandırılmıştır.

Uyuşmazlık Çözüm Hizmetleri

1.) Kamu İhale Sözleşme Uyuşmazlığı

Kamu ihale sözleşme süreçlerinizde firmanızın idareler ile yaşadığı anlaşmazlıklar, karmaşık hukuki ve idari süreçleri ortaya çıkarabilmektedir. Firmanıza, ihale sözleşmelerinin her aşamasında hukuki ve teknik destek sağlanması, potansiyel uyuşmazlıkların baştan engellemesi ve gerekli durumlarda mahkeme süreçlerinizin yürütülmesi adına hizmetinizdeyiz.

2.) Yapım İşi İhalesi Uyuşmazlığı

Yapım işi ihale süreçlerinizde idare ile yaşanılan tüm uyuşmazlıklarda firmanıza teknik bilgi ve deneyim sağlamak için alanında uzman avukat, mimar ve mühendislerimizle birlikte  gerektiğinde uzman görüşlerinin sunulması, uyuşmazlıkların çözülmesi adına firmanıza hukuki danışmanlık sağlanması ve yüksek fen kurulu, mahkeme süreçlerinizin yürütülmesi adına hizmetinizdeyiz.

3.) Fiyat Farkı Ve Hakediş Uyuşmazlığı

Kamu ihale sözleşmelerinde fiyat farkı, sözleşme imzalanırken belirlenen birim fiyatların, sözleşme süresi içerisinde ortaya çıkabilecek maliyet artışları nedeniyle değişmesi durumunda öngörülen bir düzenlemedir. Firmanızın kamu ihale süreçlerinde alması gereken sözleşme,  işçilik, SUT, ve ek/artırımlı fiyat farklarının mevzuata göre incelenmesi, hesaplanması ve ilgili idareden talep edilmesi süreçlerini yürütmek adına hizmetinizdeyiz.

Hukuki Destek Hizmetleri

1.) Kamu İhalelerinden Yasaklanma:

Firmanızın kamu ihale süreçlerinde haksız değerlendirmeler sonucunda kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmaya maruz kalması birçok açıdan firmanıza ciddi zararlar verebilmektedir. Yasaklanma yaptırımı  ancak gerekli hukuki dayanaklar oluşursa uygulanabilir. Firmanızın haksız olarak yasaklanma yaptırımına tabi tutulduğunu düşünüyorsanız gerekli hukuki desteğin sağlanması adına hizmetinizdeyiz.

2.) Teminatların Gelir Kaydedilmesi:

Firmanızın kamu ihale süreçlerinde haksız değerlendirmeler sonucunda geçici veya kesin teminatlarının gelir olarak kaydedilmesi firmanıza ciddi oranda maddi külfetler yüklemektedir. Geçici veya kesin teminatlarının gelir olarak kaydedilmesi ancak gerekli hukuki dayanaklar oluşursa gerçekleştirilebilir. Firmanızın teminatlarının haksız olarak gelir kaydedildiğini düşünüyorsanız gerekli hukuki desteğin sağlanması adına hizmetinizdeyiz.

İhale Danışmanlık Hizmetleri

1.) Şikayet ve İtirazen Şikayet Dilekçelerinin Hazırlanması

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, şikayet ve itirazen şikayet, ihale sürecinde yer alan firmaların ihale kararını etkileyen hatalı veya yanlış işlemler hakkında şikayette bulunmalarına olanak tanıyan bir süreçtir. Firmanızın istekli olduğu ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı, ihale kararının doğru olmadığı, ihale dokümanlarının eksik/hatalı olduğu veya diğer herhangi bir hatalı işlem ile karşılaştığı durumlarda şikayet ve itirazen şikayet dilekçelerinizin hazırlanması adına hizmetinizdeyiz.

2.) Aşırı Düşük Savunma Hazırlanması

Firmaların kamu ihale süreçlerinde tekliflerinin aşırı düşük bulunması halinde aşırı düşük savunma dosyalarını ilgili ihale mevzuatına uygun olarak hazırlamaları gerekmektedir. Mevzuata uygun olmayan aşırı düşük savunma hazırlanması sebebiyle firmalar ihale dışı kalabilmektedir. Firmanızın aşırı düşük savunma süreçlerini yürütmek adına hizmetinizdeyiz.

3.) İş Deneyim Belgelerinin Hazırlanması

Günümüzde düzenlenen kamu ihalelerinin birçoğunda zorunlu hale gelen firmaların mesleki yeterliliklerini ispat eden iş deneyim belgeleri, kamu ihalelerine katılmak isteyen firmalar için önem arz etmektedir. Firmanızın yurtiçi ve yurtdışında tamamladığı gerek özel sektör, gerek kamu sektörüne yönelik yaptığı işler üzerinden ilgili mevzuatlar doğrultusunda iş deneyim belgelerinizin oluşturulması ve EKAP sistemine kaydedilmesi süreçlerinizi yürütmek adına hizmetinizdeyiz.

Kamu İhale Avukatının Önemi

Kamu ihalelerinde uzman bir rehber bulmak, ihale sürecinin başarılı yürütülmesi için kritik bir rol taşır. Kamu ihalelerinin karmaşık yasal gerekçelerle dolu olması, kamu ihale avukatını firmalar için daha önemli hale getirmiştir.

Firmalar, kamu ihale uyuşmazlıklarında başarılı bir savunma yapabilmek için ihale mevzuatı ve yönetmeliklerine hâkim olan uzman bir kamu ihale avukatının desteğine ihtiyaç duymaktadır.  Kamu ihale avukatı kamu ihale süreçlerini yönetirken, yasal uyumluluğun sağlanması ve potansiyel risklerin en aza indirgenmesi adına hizmet vermektedir.