Elektronik Eksiltme

Elektronik eksiltme, isteklilerin fiyatlarını teklif ettikleri ve verilen tekliflerin zaman içinde istekliler tarafından asgari fark aralığı kadar düşürüldüğü bir teklif verme yöntemidir. Bu yöntem, ihaleye çıkan kurumun en düşük fiyatı bulmasına ve en uygun teklifi seçmesine yardımcı olmak için kullanılır. Elektronik eksiltme, tekliflerin yüksekten düşüğe doğru belirlendiği bir yöntemdir.

Elektronik Eksiltme Önemi

Elektronik eksiltme yöntemi firmalar için çeşitli avantajların yanı sıra bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Elektronik eksiltme süreci eğer ilgili mevzuatlara uygun olarak yönetilmezse istekli firmalar en uygun teklifleri vermelerine rağmen fiyat dışı sebeplerle ihale dışı kalabiliyor.

Elektronik Eksiltme Danışmanlığı

Eletronik eksiltme danışmanlığı hizmeti ile firmanızın tek bir ihale için veya sürekli olarak katılacağı tüm ihaleler için EKAP kayıt işlemlerinin yapılmasını, EKAP üzerinden elektronik eksiltme süreçlerinizin yönetilmesini yılların tecrübesiyle donanımlı uzman ekibimiz ile ilgili mevzuatlara uygun olarak gerçekleştiriyoruz.

Siz değerli firmalarımızın sadece fiyat politikalarınızı belirleyip, elektronik eksiltme süreçlerinizi sorunsuz olarak sonuçlandırmanızı ve kamu pazar payınızı en yükseğe çıkarmanızı hedefliyoruz. Firmanızın ihtiyaçlarına yönelik sunacağımız ihale danışmanlık hizmeti hakkında daha fazla bilgi almak için iletişim kanallarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

Elektronik Eksiltme Süreci

Elektronik eksiltme, EKAP sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir. İstekliler belirli bir zaman dilimi boyunca tekliflerini sisteme girebilir ve sistemde otomatik olarak teklif sahibinin sıralaması belirtilir. Diğer isteklilerin isim ve teklifleri kapalıdır.

Şartname’de belirtilen tur sayısı beşi geçmeyecek şekilde teklif düşürme işlemi devam eder. Bir önceki turda yeni teklif yapmayan istekliler sonraki aşamalarda teklif yapma hakkını kaybeder. Teklif verme süresi sonunda en düşük teklifi veren istekli sözleşme imzalamaya hak kazanır.

İhale İlanı ve Dokümanı:

Elektronik eksiltme uygulaması idarelerin takdir yetkisinde olmakla birlikte söz konusu yetkinliğini kullanmak isteyen kamu kurumunun, ilgili ihale ilan ve dokümanında elektronik eksiltme usulünün uygulanacağını belirtmiş olması gerekir.

Teklif Hazırlama:

İlan ve dokümanda elektronik eksiltme uygulanacağını tespit eden istekliler teklif hazırlama sürecine geçerler. İstekliler, yaptıkları çalışmalar neticesinde elektronik eksiltme tekliflerini belirledikten sonra ihale günü ve saati geldiğinde EKAP’ta tekliflerini girerler.

Çevrim İçi Eksiltme:

EKAP üzerinden ilk teklifler verildikten sonra isteklilerin kaçıncı sırada bulunduğu sistemden kendilerine bildirilir. Kendilerine tanınan zaman dilimi içerisinde ikinci tekliflerini hazırlamak zorunda olan istekliler, yeni tekliflerini bir önceki tekliflerinin asgari fark aralığı kadar düşürerek belirlemek zorundadırlar. Tur sayısı beşi geçmeyecek şekilde idare tarafından Şartname’de de belirtildiği kadar devam eder.

Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Sonuç:

Elektronik eksiltmeye katılım sağlayarak yeni teklif veren isteklilerin son teklifleri geçerli kabul edilerek önceki teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Elektronik Eksiltme süresi sonunda en düşük teklifi veren ve idarece uygunluğu tespit edilen istekli, sözleşme imzalama hakkı kazanır.

Elektronik Eksiltmenin Avantajları

Rekabetçi ortam sağlar:

Elektronik eksiltme, istekliler arasında rekabeti artırır ve en uygun fiyatın belirlenmesine yardımcı olur.

Gizlilik:

EKAP, isteklilerin birbirlerinin kimlik bilgilerine ve teklif tutarlarına ulaşılmasını önlemektedir. Yalnızca kaçıncı sırada olduğunu gören istekli, diğer isteklilere etki edemeyeceği gibi kendisi de güven içerisinde sürece devam edebilecektir.

Zaman ve maliyet tasarrufu:

Elektronik eksiltme, geleneksel teklif verme yöntemlerine göre zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. İsteklilerin fiziki olarak kuruma gitmesine gerek kalmaksızın elektronik ortamda teklifler girilmektedir.

Elektronik Eksiltmenin Dezavantajları

Sisteme uyumluluk:

Elektronik eksiltme sürecinin çevrim içi bir platform üzerinden yürütülmesi, bazı istekliler için yeni bir sisteme uyum sağlamayı gerektirebilir. Dolayısıyla isteklilerin bu sisteme adapte olamaması birtakım sıkıntıları beraberinde getirmekte ve hatta ihaleden elenmesine yol açabilmektedir. Bu nedenle, isteklilerin profesyonel bir destek alarak ihale süreçlerini yönetmeleri kendileri için en doğru yol olacaktır.

Düşük kalite odaklı teklifler:

Sadece fiyat üzerine odaklanan istekliler, kalite ve hizmet açısından düşük değer sunabilir. Kalite ve hizmet açısından sorun yaşamak istemeyen idarelerin bu durumu göz önüne alarak bazı tedbirlere gidebileceğini ve teknik şartnamede arzu ettikleri hizmet kalitesini sağlayacak maddeler koyabileceğini de unutmamalıyız.

Sonuç olarak, elektronik eksiltme, ihale süreçlerinde teklif verme aşamasında kullanılan rekabetçi bir fiyat belirleme yöntemidir. Bu yöntem, doğru şekilde uygulandığında ihaleye çıkan kurum için uygun fiyatlı ve kaliteli ürün ve hizmet sağlayıcılarını seçmeye yardımcı olurken, teklif veren istekliler için de zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

Elektronik Eksiltme Danışmanlığı Kapsamında Tüm Hizmetlerimiz

  • Ekap kaydı,
  • E-Teklif Hazırlanması,
  • E-Anahtar, Platform sorumlusu, Zaman Damgası gibi ekap işlemlerinin yapılması,
  • E-İhale sürecinin yönetilmesi,
  • E-Eksiltme sürecinin yönetilmesi,
  • E-İhalelerde sözleşme sürecinin yönetilmesi,
  • Ekap ve E-İhale süreçleriniz için uygulamalı eğitim.