ARAÇ KİRALAMASINA YAKIT DAHİL Mİ? HARİÇ Mİ?
Kararlarla Öğrenelim

ARAÇ KİRALAMASINA YAKIT DAHİL Mİ? HARİÇ Mİ?

İDDİA

Başvuru sahibi itirazen şikâyet dilekçesinde:

İhale konusu kapsamında çalıştırılacak kombivan ve çift kabin kamyonet araçlarının yakıt dâhil olarak kiralanması öngörülmektedir. ancak söz konusu durumun Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 6’ncı maddesine aykırılık teşkil ettiği iddiasına yer verilmiştir.

KARAR

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak:

Yapılan incelemede, Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller kapsamında bulunan araçların hizmet alımı suretiyle kiralanması durumunda yakıt hariç ihaleye çıkılması gerektiği, bu kapsama girmeyen araçlar için ise böyle bir zorunluluğun bulunmadığı, başvuruya konu ihalede ise kiralanacak olan araçlardan çift kabin kamyonet ve kombivan tipi araçların kiralanmasında bahse konu düzenlemede ihalenin yakıt hariç olacak şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı, ancak incelemeye konu ihalenin konusunun salt araç kiralama işi olmayıp, katı atıkların toplanması, taşınması, nakli ve çevre temizliği amacı ile gerçekleştirilen bir araç kiralama işi olduğu, söz konusu ihalenin doğrudan taşıt kiralama ihalesi kapsamında yer almayan ve diğer hizmet alımlarının bünyesinde işin yürütülmesi için gerekli olan araçların temin edilmesi işi olduğu, bu itibarla iddiaya konu edilen çift kabin kamyonet ve kombivan tipi araçların kiralamasına ilişkin bedelin (12.909.250,90 TL) yaklaşık maliyet içerisinde (109.529.269,85 TL) önemli bir paya sahip olmadığı görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

 

Yakıt dâhil olmasının yükleniciye etkisi nedir?

Yakıt dâhil demek, ihaleyi alan yüklenicinin faaliyet gösterdiği süre içerisinde araçların tüketmiş olduğu yakıtların bedellerinin de fiyat teklifi içerisinde olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla idareden yakıt için ek bir ödeme talep edilemez

Doğrudan temin yöntemi nedir?

Doğrudan temin, kamu kurumlarının bir ihale süreci yapmaksızın mal, hizmet veya yapım aşamasından geçen belirli bir tedarikçiyle doğrudan anlaşma yaparak temin etmesidir. Doğrudan temin yöntemi, hızlı ve pratik bir şekilde mal veya hizmet sağlarken, daha düşük değerdeki işler için tercih edilen bir yöntemdir.