İhale Mevzuatı Bilgi Notları

İhale Danışmanı

Yazı İçeriği

İhale Danışmanı Tanımı?

Firmalar İçin İhale Danışmanı?

Firmalar İçin İhale Danışmanı Firmanız İçin Neler yapar?

Kamu Kurumları İçin İhale Danışmanı?

Kamu Kurumları İçin İhale Danışmanı Kurumunuz İçin Neler yapar?

İhale Danışmanı Tanımı

İhale danışmanı kamu ihalelerinde aday ve istekli olan özel sektör firmaları ve ihaleleri düzenleyen ve hukuki sorumluluğunu üstlenen kamu kurum ve kuruluşlarına ilgili ihalelerin hazırlık aşamasından tamamlanma aşamasına kadar geçen süreçte  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara bağlı çıkartılan 2. ve 3. Mevzuat çerçevesinde sürekli hukuki ve teknik sağlayan kişi ya da kurumlardır.

Firmalar İçin İhale Danışmanı

Firmalar için ihale danışmanı firmanızın ürün ve hizmetleri doğrultusunda günlük olarak kamu pazarındaki talepleri takip ederek firmanızın ilgili birimlerine gerekli bilgileri sunarak başladığı süreçte katılmak istediğiniz ihale doğrultusunda gerekli ön hazırlıkların yapılması, teknik desteğin sağlanması, firmanızın fiyat dışı sebepler ile ihale dışın kalmasının önlenmesi, ihale mevzuatı çerçevesinde firmanızın meşru haklarının savunulması ile işin tamamlanması aşamasına kadar firmanıza sürekli hukuki ve teknik destek sağlayacaktır.

Firmalar İçin İhale Danışmanı Firmanız İçin Neler Yapar?

Yazının başlığında her ne kadar ihale danışmanı tek bir kişi olarak algılanıyor olsa da ihale danışmanı / ihale danışmanlığı eksiksiz bir hizmet sunumu olması adına bir ekip işidir. İhale süreçlerinde firmalar çok çeşitli hukuki ve teknik sorunlar ile karşılaşabilmektedirler. Bu sebeple bu sorunların hepsine etkili cevap verme görevi bir kişi için neredeyse imkansız olabilmektedir. Simdata Danışmanlık uzman ekibi ile firmanızın sorunsuz hukuki ve teknik anlamda sorunsuz ihale süreçleri geçirmesini ilgili sorunlara ortaya çıkmadan müdahale edilmesini firmanız taahhüt eder bu doğrultuda sunulan ihale danışmanı / ihale danışmanlığı hizmetleri yazının devamında detaylı şekilde açıklanmıştır.

 • Güncel İhale Takibi ve Günlük Bilgilendirme: Firmanızın ilgi alanına giren Kamu İhale Bülteni veya DMO tarafından yayımlanan ihaleler veya diğer açık kaynaklardan yayımlanan ilanlar takip edilecek ve bu ihaleler ile ilgili bilgiler elektronik ortamda günlük olarak firmanızla paylaşılacaktır.
 • İhale İşlemlerinde Danışmanlık: Firmanızın ihale süreçlerinin tüm aşamalarında uzman ekibimizle doğrudan destek sağlanacaktır.
 • E-ihale – E- eksiltme Süreç Yönetimi: Uzman ekibimizle firmanızın E-ihale – E- eksiltme süreçleri güncel mevzuata uygun olarak yönetilecektir.
 • Ek-Artırımlı Fiyat Farkı Hesaplarının Yapılması: Firmanıza 4735 Sayılı kanun Geçici 5. ve 6. Maddesi kapsamında ödenmesi gereken ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplamaları ilgili uzmanlarımız tarafından güncel mevzuat doğrultusunda hazırlanacaktır.
 • İhale İşlemleri İle İlgili Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Dosyalarının Hazırlanması: Firmanızın istekli olabileceği veya istekli sıfatına haiz olduğu ihaleler ile ilgili gerek idare nezdinde gerek Kamu İhale Kurumu nezdinde gerekse mahkemeler nezdinde yapacağı şikâyet, itirazen şikâyet dilekçeleriniz uzman ekibimiz tarafından hazırlanacaktır.
 • Aşırı Düşük Savunmalarının Hazırlanması: Firmanızın aşırı düşük savunmaları uzman ekibimiz tarafından hazırlanacaktır.
 • Pazar Fiyat ve Rakip Analizleri: Firmanızın ürün ve hizmetleri ile ilgili pazar ve fiyat analizleri yapılarak yeni pazarlar ve fırsatlar hususunda uzman ekibimiz tarafından rehberlik edilecektir.
  a. Sonuçlanan Alımlara Ait Fiyat Analizleri
  b. Sonuçlanan Alımlara Ait Tüketim Analizleri
  c. Sonuçlanan Alımlara Ait Rakip Analizleri
 • Mevzuat Değişiklerinin İzlenmesi ve Bilgilendirme: Kamu İhale mevzuatı ile ilgili güncel değişikler bir dosya olarak hazırlanıp elektronik olarak firmanıza gönderilecektir. Güncellenen mevzuat doğrultusunda firmanızın alması gereken tedbirler ilgili personelinize bildirilecektir.
 • Mevzuat Sorularına Cevaplar: Bilgi işlem alt yapısı üzerinden (mail üzerinden, telefon üzerinden, akıllı telefon uygulamaları üzerinden) uzman ekibimiz tarafından ilgili personelinizin mevzuat ile ilgili sorularına cevap verilecektir.
 • Kamu İhale Kurulu Kararları Analiz ve Bilgilendirme: Uzmanlarımız tarafından Kamu ihale Kurulunca alınan kararlar aylık periyotlar halinde incelenecek firmanızın işine yarayabilecek Kamu İhale Kurul Kararları analiz edilerek takip eden ay içerisinde elektronik olarak firmanıza gönderilecektir.
 • İzleme, Değerlendirme ve Raporlama: Firmanızın faaliyet alanı ile ilgili olarak ihale, pazar, fiyat konularında uzmanlarımız tarafından izleme, değerlendirme ve raporlama yapılacaktır.

Kamu Kurumları İçin İhale Danışmanı

Kamu kurumları için ihale danışmanı kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda ihalelerin düzenlenmesinde ihtiyaç tespitinin yapılması aşmasından ilgili işlerin tamamlanması aşmasına kadar tesis edilecek tüm iş ve işlemlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu kanunlara bağlı çıkartılan 2. ve 3. Mevzuatlar’a uygun olarak yapılması. İhale danışmanı/ danışmanlığı almadan önce mevzuata aykırı yapılan iş ve işlemlerin sayıştay denetimi açısında incelenip geleceğe dönük olarak bu aykırılıkların düzeltilmesi gibi iş ve işlemlerin yanı sıra ilgili kamu personelinin ihale mevzuatı üzerine pratik yetkinliklerinin arttırılması adına kurumunuza sürekli hukuki ve teknik destek sağlanacaktır. Bu doğrultuda sunulan ihale danışmanı / ihale danışmanlığı hizmetleri yazının devamında detaylı şekilde açıklanmıştır.

Kamu Kurumları İçin İhale Danışmanı Kurumunuz İçin Neler yapar?

 • İhale İşlemlerinde Danışmanlık: Kurumunuzun ihale süreçlerinin tüm aşamalarında uzman ekibimizle doğrudan destek sağlanacaktır.
 • Sayıştay Danışmanlığı: Kurumunuzun Sayıştay’ın görev alanı açısından mali işlemleri incelecek ve işlemlerin mevzuata uygun yapılması hususunda danışmanlık yapılacaktır.
 • Mevzuat Değişiklerinin İzlenmesi ve Bilgilendirme: İhale mevzuatı ile ilgili güncel değişikler bir dosya olarak hazırlanıp elektronik olarak kurumunuza gönderilecektir. Güncellenen mevzuat doğrultusunda kurumunuzun alması gereken tedbirler ilgili personelinize bildirilecektir.
 • Ek ve Artırımlı Fiyat Farkı Hesaplamalarının Yapılması: Kurumunuzun 4735 Sayılı kanun Geçici 5. ve 6. Maddesi kapsamında ödemesi gereken ek ve artırımlı fiyat farkı hesaplamaları ilgili uzmanlarımız tarafından güncel mevzuat doğrultusunda hazırlanacaktır.
 • İstisna Başvuruları ve İstisna Alımlarının Etkinleştirilmesi: Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu faaliyet alanlarında Kamu ihale Kurumu’ndan istisna alması ile ilgili danışmanlık yapılacaktır. Kurumunuzun 3-g istisna alımları kapsamındaki iş ve işlemlerinin daha etkin yapılabilmesi ve mevzuata uyumu konusunda çalışmalar yapılacaktır.
 • Mevzuat Sorularına Cevaplar: Bilgi işlem alt yapısı üzerinden (mail üzerinden, telefon üzerinden, akıllı telefon uygulamaları üzerinden) uzman ekibimiz tarafından ilgili personelinizin mevzuat ile ilgili sorularına cevap verilecektir.
 • Emsal Kamu İhale Kurulu Kararlarının Sunulması ve Analizi: Kurumunuzun şikâyet veya itirazen şikâyete konu edilen ihaleleri ile ilgili varsa emsal Kamu İhale Kurulu Kararları sunulacaktır.
 • İhale İşlemleri İle İlgili Şikâyet ve İtirazen Şikâyet Dosyalarının Hazırlanması İşlerinde Danışmanlık: Kurumunuzun yapmış olduğu ihaleler ile ilgili şikâyet ve itirazen şikâyet dosyalarının hazırlanmasında danışmanlık sağlanacaktır.
 • Piyasa Fiyat Araştırması Yapılması: Kurumunuzun satın almak isteği mal veya hizmetleri ile ilgili istenildiği takdirde daha önce sonuçlanmış ihale ve doğrudan temin bilgileri de kullanılarak piyasa fiyat araştırması yapılacaktır.
 • Tedarik Sistemin Analiz Edilmesi ve Etkinleştirilmesi: Kurumunuzun tedarik sistemi analiz edilerek daha etkin bir şekilde çalışması için önerilerde bulunulacaktır.
 • Depo, Stok ve Demirbaş Yönetim Danışmanlığı: Kurumunuzun depo, stok ve taşınır yönetim yapısı incelenecek ve daha etkin hale getirilmesi için danışmanlık yapılacaktır.

Eğitim: Sözleşme süresince Kurumunuzun ilgili personellerine 1 adet yüz yüze veya online eğitim verilecektir.

Eğitim konuları; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu kanunlara bağlı çıkartılan 2. ve 3. Mevzuat çerçevesinde hazırlanmıştır. Kurumunuzun eğitim talebi halinde kurumunuzun ihtiyaçlarına yönelik olarak eğitim konuları ve saatleri belirlenip kurumunuza özel hazırlanan ders programı doğrultusunda eğitim hizmeti sunulacaktır.

Eğitim Konuları

 • Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme
 • Kamu İhale Mevzuatı Ortak Hükümler
 • Genel Bilgiler; İhale Süreçleri ve Aşamaları
 • Kamu İhale Mevzuatı ile ilgili Genel Kavramlar ve İlgili Mevzuatlar
 • Yapım İşleri̇ İhaleleri̇ Özel Hükümleri
 • Hizmet Alımı İhaleleri̇ Özel Hükümleri
 • Mal Alımı İhaleleri̇ Özel Hükümleri
 • Aşırı Düşük Tekliflerin Tespiti, Savunma İstenmesi ve Değerlendirilmesi
 • Sözleşme İşlemleri
 • 4735 Sayılı Kanun Geçici 5. Ve 6. Madde Esasları ve Hesaplamalar
 • Doğrudan Temin Süreci
 • İstisna Alımlar
 • Kamu İhalelerinde Şikâyet Mekanizması
 • Emsal KİK Kararlarının Tartışılması
 • Muayene Kabul ve Hakediş İşlemleri
 • 4735 Sayılı kanun Geçici 5 ve 6 ncı Madde Sözleşmenin feshine ilişkin Uygulanmalar
 • 4735 Sayılı kanun Geçici 5 ve 6 ncı Madde Fiyat farkı, ek fiyat farkı, artırımlı fiyat farkı Mevzuat, Uygulama Örnekleri ve Hesaplamalar
 • Belediye şirketlerinin Kamu İhale mevzuatı açısından Hukuki durumu ve İstisna Alımlar

Hizmet Verdiğimiz Kurum ve Kuruluşlar

 • Özel Sektör Firmaları
 • Belediyeler
 • Belediye Şirketleri
 • Su ve Kanalizasyon İdareleri
 • İl Özel İdareleri
 • Mahalli İdare Birlikleri
 • Yüksek Öğretim Kurumları
 • Vakıf Üniversiteleri
 • Sağlık Kurum ve Kuruluşları
 • Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar
 • Kalkınma Ajanları
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
 • 5018 Dışında Kalan Özel Bütçeli Kurumlar
 • Oda ve Birlikler