İhale Mevzuatı Bilgi Notları

İş Deneyim Belgesi

İçindekiler

İş Deneyim Belgesi Hakkında

İş Deneyim Belgesi Nedir?

İş deneyim belgesi İhalelere katılacak olan aday veya isteklilere yönelik mesleki ve teknik yeterliliklerin belirlenmesindeki en önemli kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. İş deneyim belgesi isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini göstermekte olup 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde mal ve hizmet alımlarında istisnalar bulunmakla beraber yaklaşık maliyetine bakılmaksızın aday veya istekliden yapım işleri ihalelerinin tamamında idareler tarafından iş deneyim belgesi istenilmek zorunlu tutulmuştur.

 

İŞ DENEYİM BELGESİ TÜRLERİ

İş bitirme belgesi

Özel sözleşmeler

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

Yapım İşlerine Özel Belgeler

·        İş denetleme belgesi

·        İş durum belgesi

·        İş yönetme belgesi

·        Alt yüklenici iş bitirme belgesi

·        Mühendis veya mimarlar için mezuniyet belgesi

 

İş Deneyim Belgesi Geçerlilik Süreleri

İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

  • Son on beş yıl içerisinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimini gösteren iş deneyim belgesi /belgeleri,
  • Son on beş yıl içerisinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az %80 oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren iş deneyim belgesi / belgeleri,
  • Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla son on beş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az %80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili iş deneyim belgesi /belgeleri,
  • Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin iş deneyim belgesi / belgeleri,
  • Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az %80 ‘inin tamamlanması şartıyla son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyim belgesi / belgeleri.

 

 

 İŞ DENEYİM BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRELERİ
 

YAPIM İŞLERİ

 

 

SON 15 YIL

 

 

HİZMET İŞLERİ

 

SON 5 YIL

 

MAL ALIM

 

SON 5 YIL

 

 Yükleniciler İçin İş Deneyim Belgesi İle İlgili Bazı Çıkarımlar;

  •  İş deneyim belgesi için sadece kamuya iş yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Özel sektörde tek sözleşmeye dayalı yapılan bir iş de iş deneyim belgesi olarak kabul edilebilir.
  • İş deneyim belgesi için doğrudan aynı işin yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. İstekliler ihale konusu işe benzer iş olarak sayılan işleri tamamlamış olmaları yeterlidir.
  •  İş deneyim belgesi sadece yurtiçinde yapılan işler için değil aynı zamanda yurtdışında yapılan işler içinde gerekli şartlar sağlandığı müddetçe oluşturulabilir.

 

Özel Hukuk Sözleşmeleri Kapsamında İş Deneyim Belgesi Oluşturulması

İş deneyim belgesi / belgeleri sadece kamu sektörüne yapılan işler için değil aynı zamanda özel sektöre yapılan işler içinde oluşturulabilmektedir. Burada yapılan işin türüne göre ikili bir ayrıma gidilmektedir yapım işleri ihalelerinde her ne kadar özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyim belgesi için doğrudan belge düzenlenmesi söz konusu ise de, mal ve hizmet alımlarında bu türden işlerdeki deneyimi özel hukuk sözleşmeleri göstermektedir. Ancak kamu ihalelerinde iş deneyim belgesi yeterliliği göstermek üzere kullanılacak sözleşmelerde belirli şartlar aranmaktadır.  sözleşmeden aranan şartlar sağlandığı taktirde yurtdışında yapılan işlerde de mal ve hizmet alımları için iş deyim belgesi oluşturulabilmektedir.

İş Deneyim Belgesi oluşturma süreçlerinizde uzman ekibimiz ile her zaman hizmetinizdeyiz.

İş Deneyim Belgesi Güncelleme.