İhale Mevzuatı Bilgi Notları

Ek Fiyat Farkı

İçindekiler

Yükleniciler İçin Özet Olarak; Ek Fiyat Farkı ve Artırımlı Fiyat Farkı Nedir?

Kamu İhalelerinde Neden Fiyat Farkı Uygulanır?

Fiyat farkı uygulamalarında temel amaç yüklenicileri enflasyonist risklerden koruyarak, yüklenicin teklif ettiği bedel ile sözleşme süresi içerisindeki maliyetlerin uygunluğunun korunması ve ilgili işin aksamaması bu anlamda isteklinin ekonomik açıdan korunmasının yanı sıra kamu hizmetlerinin de aksamaması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda sözleşme içerisinde uygulanan fiyat farkı uygulamalarının yanı sıra ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı uygulamaları günümüzde  yükleniciler ve ilgili kamu personelleri açısından ciddi önem arz etmektedir, aşağıda ki yazımızda 1. Ek fiyat farkı ile ilgili hesaplamaların nasıl yapılması gerektiği ve endeks kullanımlarında nelere dikkat edilmesi gerektiği tüm detaylarıyla açıklanmıştır ilgilerinize sunarız.

2021 yılı itibariyle başlayan ekonomik dalgalanmaların sonucunda sektörel talepler doğrultusunda 2022 Ocak Ayında geçici ek fiyat farkı ile ilgili hususları düzenleyen geçici 5. Maddenin kamu ihale kanuna eklenmesi ile ek fiyat farkı uygulamaları gündeme geldi uygulamalar öncelikle 2021 yılının son 6 ayını kapsayacak şekilde yüklenicilere ek fiyat farkı verilmesi hakkı tanındı. Ekonomik olumsuzlukların devam etmesi sonucunda 15.04.2022 tarihinde geçici 6. Maddenin kamu ihale kanuna eklenmesi ile 01.04.2022 tarihinden önce ihale edilen mal, hizmet ve yapım işleri için de 2023 yılı sonuna kadar artırımlı fiyat farkı ödenmesi kararlaştırıldı.

Buna göre; Ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı hesaplamalarının yapılması için 01.07.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasında 1. Ek fiyat farkı için, 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arasında 2. Ek fiyat farkı için 01.01.2022-31.12.2023 tarihleri arasında Artırımlı fiyat farkı için ek fiyat farkı ve artırımlı fiyat farkı hesaplamalarını yapılması ve yüklenici firmalara ek ve artırımlı fiyat farklarının ödenmesi kararlaştırıldı. Aşağıda 1. Ek fiyat farkı hesaplaması tüm detayları ile  anlatılmıştır. Ek fiyat farkı, Artırımlı fiyat farkı ve sözleşme içinde ki Fiyat farkı hususlarında işin yapıldığı idare ile ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi adına, tüm ihale ve fiyat farkı süreçlerinizde yılların tecrübesiyle donanımlı uzman ekibimiz ile her zaman desteğe hazırız.

BU DOĞRULTUDA 30.11.2021 ÖNCESİNDE İHALE EDİLEN MAL, HİZMET VE YAPIM İŞLERİNDE GEÇİCİ 5.MADDE KAPSAMINDA 01.07.2021 – 31.12.2021 TARİHLERİ ARASINDA 1. EK FİYAT FARKI ÖDENMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR;
1.      İşin 30.11.2021 tarihi öncesinde ihale edilmesi. (Bu tarih dahil)
2.      İşin 01.07.2021 tarihi itibariyle devam ediyor olması.
3.      Mevzuat değişikliği tarihinden itibaren 30 içinde idareye dilekçe ile başvuru yapılması.

 

1. Ek Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır?

Kullanılacak Formül:  Fe= An*D*(Pn-1)

Pn=Gn/Go Olmak Üzere

 

Fe Ek Fiyat Farkı
An İlgili  Aya Ait Fatura Tutarı
E Çarpan 0,56
Gn Güncel Endeks
Go Temel Endeks

 

1.Ek Fiyat Farkı Hesaplamasında Endeks Kullanımı;

 

Sözleşmesinde Fiyat Farkı Olmayan İşler İçin E= 0,56
Sözleşmesinde Genel Endekse Göre Fiyat Farkı Hesaplanan İşler İçin E=0,41
Sözleşmesinde Ağırlık Oranlarına Göre Fiyat Farkı Hesaplanan İşler İçin E=0,33

 

 

 

Firmalar İçin Kamu İhale Danışmanlığı Kapsamında Tüm Hizmetlerimiz